2018-tól pünkösdhétfő lesz „Mária, az Egyház Anyja” ünnepe

A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció erről szóló dekrétumát, melyben Ferenc pápa döntésének megfelelően elrendelték a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának beiktatását a Római Általános Kalendáriumba.

A dekrétum rámutat Mária spirituális anyaságának jelentőségére, amely kezdetektől fogva jelen volt az egyház életében. Az Anya, aki a kereszt mellett állt (vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú szeretet-végrendeletét és a szeretett tanítvány személyén keresztül minden embert, mint olyan gyermeket fogadott be, akiket újjá kell teremteni az isteni életre. Mária ekkor szeretettel teljes dajkája lett az egyháznak, amelyet Krisztus, kiadva Lelkét, a kereszten hozott létre. Krisztus ugyanakkor a szeretett tanítványban minden tanítványt kiválasztott, hogy Anyját gyermeki szeretettel fogadják be.

Ferenc pápa, figyelmesen megfontolva, hogy a Mária-tiszteletnek az előmozdítása növeli az egyház anyai érzékét, valamint a hiteles Mária ájtatosságot a lelkipásztorokban, a szerzetesekben és a világi hívekben, elrendelte, hogy a Boldogságos Szűz Mária emléknapját iktassák be a Római Kalendáriumba, és minden évben Pünkösd utáni hétfőn ünnepeljék. Idén május 21-én tartjuk „Mária, az egyház Anyja” ünnepét.

Az emléknapot beiktatják minden naptárba és liturgikus könyvbe. A latin szövegeket már hozzácsatolták a dokumentumhoz, a fordításokat az egyes nemzeti püspöki konferenciák végzik el. A liturgikus emléknap, amely a római szertartás számára érvényes és kötelező, 2018-ban május 21-én lesz esedékes.

Forrás: Vatikáni Rádió