Lelkipásztoroknak

Személyi, területi és szervezeti változások egyházmegyénkben 2018. augusztus 1-től

Palánki Ferenc megyéspüspök a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2018. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi, területi és szervezeti változásokat rendelte el: Újmisések: Dobai Barna Ottó újmisés a rakamazi Szent István Király Plébániára kap kápláni kinevezést. Németh István újmisés négy év tanulmányi szabadságot kezd Rómában.  Káplánok: Markovics Balázs a székesegyházi főplébániára kap kápláni kinevezést és hitoktatói megbízást a Svetits Intézetbe. Mészáros Zsolt Kisvárdán a Szent Péter és Pál Plébánián folytatja kápláni szolgálatát. Plébániai kormányzók:…
Tovább…

Papszentelésre várva – Interjú Németh István diakónussal

Június a papszentelés hónapja, országszerte áldozópapokat szentelnek fel az egyházmegyék püspökei. A papszentelés minden pap életének legnagyobb ünnepe, hiszen ezáltal állhat Isten és ember szolgálatába. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök a Szent Anna-székesegyházban június 23-án ünnepi szentmisén szenteli pappá Németh István és Dobai Barna Ottó diakónusokat. Németh Istvánnal a Svetits Katolikus Gimnáziumban beszélgettünk. – Ön jelenleg Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban szolgál diakónusként. Plébániai feladatai és tanulmányai mellett a Szent Imre Katolikus…
Tovább…

Papszentelés a Szent Anna-székesegyházban június 23-án

Papszentelést ünneplünk egyházmegyénkben, amikor két kispapot, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban szolgáló Németh István diakónust, Dobai Barna Ottó, Kisvárdán szolgáló diakónust áldozópappá, Sziklai Dávidot, az egri Érseki Papnevelő Intézet V. évfolyamos papnövendékét diakónussá szenteli Palánki Ferenc megyéspüspök 2018. június 23-án a 10 órakor kezdődő ünnepi szertartáson Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban. A papszentelés az egyházi rend második fokozatának kiszolgáltatása, amely által a fölszentelt személy hatalmat kap az áldozópapi tisztség betöltésére. A szertartáson a…
Tovább…

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának jubileumi ünnepségsorozata Debrecenben

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának negyedszázados jubileumát ünnepeljük május 28 – június 2. között Debrecenben, az egyházmegye püspöki székhelyén. II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt, 1993. május 30-án, pünkösd ünnepén kelt „Hungarorum gens” kezdetű bullájával megváltoztatta a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését és megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. A pápai bulla rendelkezéseit hivatalosan Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius 1993. június 1-én ismertette. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ugyanezen a napon kelt…
Tovább…

Egyházmegyei gyermeknap: Nagykálló-Harangod, május 12.

Ismételten örömmel hívjuk és várjuk egyházközségeink fiatalabb korosztályát a részükre rendezett XIII. Egyházmegyei Gyermeknapra Nagykálló – Harangodra 2018. május 12-én, szombaton. A gyermeknapon a 3-8. osztályos gyermekek vehetnek részt. A jelentkezés határideje: 2018. május 06. A találkozó megszervezése és biztonságos lebonyolítása érdekében kérjük a jelentkezési határidő betartását. Jelentkezési lapok és énekek a lap alján letölthetők! Letölthető dokumentumok: Csoportos jelentkezési lap Jelentkezési lap gyermekeknek Járjuk a tábort – dalszöveg Szentmise énekek

A szeretet letörli a könnyeket! Felföldi László atya húsvéti üzenete

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és…
Tovább…

Nem egyedül haladunk, az Úr, a Mester jön velünk, bátorít és erősít – Felföldi atya keresztúti elmélkedése

Felföldi László helynök, plébános, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetőjének keresztútról írt elmélkedését adjuk közre: “A katolikus templomok egyik jól ismert jellemzője a keresztút. Célja, értelme, hogy szemléljük a képeken Jézus szenvedésének főbb állomásait. Minden templomban más és más, kivitelezésében, stílusában, anyagában. Ha hívőként nyitott szemmel szemléljük Jézus szenvedését, hamar ráismerünk saját keresztutunkra, saját szenvedéstörténetünkre. Mindnyájunk élete a szeretet és szenvedéstörténet egységéből írható le igazán. Ezek elválaszthatatlanok. Jézus szenvedését, keresztútját az…
Tovább…

Gyászhír – Elhunyt Hasulyó András nyugalmazott plébános

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Hasulyó András címzetes esperes, nyugalmazott plébános életének 79., áldozópapságának 55. évében, március 11-én elhunyt. Temetése március 16-án, pénteken lesz. Az ajaki Nagyboldogasszony-templomban 11 órakor engesztelő szentmisét mutatnak be lelki üdvéért, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra hamvait. Hasulyó András 1940. február 3-án született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon. Egerben szentelték pappá 1963. június 13-án. 1963-tól 1965-ig Taron, 1965 és 1967 között…
Tovább…

Isten nem az alkalmasakat hívja meg, hanem az alkalmatlanokat teszi alkalmassá – kispapok találkozóját tartották Szegeden

Hatalmas, súlyos fakereszttel halad a menet elején négy-öt papnövendék, láthatólag nagy, akrobatikus mozdulatokkal teszik le a földre egy-egy stációnál. Ezzel a város utcáit szelő keresztúttal kezdődött március 9-én, péntek délután a szombatig tartó országos kispaptalálkozó Szegeden, melyen a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papnövendékei is részt vettek. Az alsóvárosi ferences plébánián gyülekeztek a papnövendékek az ország kilenc szemináriumából, akikhez a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye papnevelő intézetéből is csatlakozott egy kisebb küldöttség. A résztvevők…
Tovább…

2018-tól pünkösdhétfő lesz „Mária, az Egyház Anyja” ünnepe

A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció erről szóló dekrétumát, melyben Ferenc pápa döntésének megfelelően elrendelték a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának beiktatását a Római Általános Kalendáriumba. A dekrétum rámutat Mária spirituális anyaságának jelentőségére, amely kezdetektől fogva jelen volt az egyház életében. Az Anya, aki a kereszt mellett állt (vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú szeretet-végrendeletét és a szeretett tanítvány személyén keresztül minden embert,…
Tovább…

Hívom a családokat! – Bíró László családpüspök 2018. márciusi levele

HÍVOM A CSALÁDOKAT, HÁZASPÁROKAT, JEGYESEKET ÉS SZERELMESEKET, A CSALÁDOKAT SZERETŐ SZERZETES- ÉS PAPTESTVÉREKET, ÉS MINDENKIT, AKI A CSALÁD ÉS AZ ÉLET MELLETT ÁLL! Havi leveleimben a következő hónapokban a Szent Család történetét fogjuk elemezni. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma által kidolgozott katekézis-sorozat alapján és felhasználva Ferenc pápa Amoris Laetitia c. apostoli buzdításának tanítását szeretnénk megfejteni titkukat: mi tesz egy családot szentté, hogyan lehet szentként élni egy Istentől távolodó társadalomban….
Tovább…

Katolikus óvoda épül Mátészalkán

Új, óvodai tagintézmény alapkőletételi ünnepségét tartotta március 2-án a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola. Az ünnepség az iskola énekkarának műsorával kezdődött, majd Dienes Béla igazgató mondott köszönetet az erkölcsi és anyagi támogatásért. Palánki Ferenc megyéspüspök a gyermekek megáldásáról szóló evangélium felolvasása után az Isten szeretetének élményéről beszélt. A főpásztor XVI. Benedek pápa gondolatára utalt, aki a jelen kor fiataljainak krízisjelenségeiben a nevelés…
Tovább…

XVI. Benedek: Zarándokúton az „Úr otthona felé” – 5 éve mondott le az emeritus pápa

2013 februárjának első felében jelentett be XVI. Benedek pápa, hogy lemond péteri szolgálatáról, s nem sokkal később, február 28-án el is hagyta Vatikánvárost. A váratlan és sokak számára megrendítő visszavonulást sokféleképpen értelmezték annak idején, ám mára sokan osztják egykori másodtitkára, Alfred Xuereb véleményét, aki az egyház felé tett rendkívüli szeretetgesztusként értékelte az idős egyházfő döntését – „melyet a maga nagyságában az idő múlásával egyre inkább megértenek a hívek és nem…
Tovább…

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre hív a Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez országos szinten. Az erről szóló hírlevelet közöljük: Kedves Testvérek! A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció) A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket,…
Tovább…

A Szent Negyvennap lelki értelme: a Mester követése bűnbánatban, derűs arccal

Hamvazószerdán (idén február 14-én) elkezdődött a húsvétot megelőző negyven napos böjti idő, mely a keresztények számára bűnbánati időszakot jelent: alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.   A Szent Negyvennap gyakorlata az első három évszázadban alakult ki A negyedik század legelején, anélkül, hogy keletkezésének az idejét pontosan ismernénk, egyszerre készen találjuk az ókor és a középkor keresztény…
Tovább…

Bíró László püspök: A házastársad Isten üzenete számodra – véget ért a Házasság hete

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke mutatta be a házasság hete záró szentmiséjét a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-templomban február 18-án, vasárnap. A szentmisén részt vettek a házasság hete idei arcai is: Zámbori Soma színművész és felesége, Fazekas Rita. Az ünnepen a korábbi évek házasság hete arcai közül is többen jelen voltak. A rendezvénysorozatot lezáró ünnepi szentmisén a családot és a házasságot központba állító lelkiségi mozgalmak képviselői is…
Tovább…