Hitoktatóknak

Tanévzáró találkozót tartottak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói

Június 16-án Nyíregyházán, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben tanévzárásra, hálaadásra gyűltek össze a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói. Felföldi László, az intézet igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd összegezte, értékelte az elmúlt tanévet, s felvázolta a jövőbeni feladatokat. Kiemelte, hogy az idei tanév sok változást is hozott: a katekéták az egyházmegye alkalmazottai lettek, és bevezették a Bellarmin elektronikus hitoktatási nyilvántartó rendszert. A nap első részében három csoportban zajlottak a megbeszélések. Major Dorina, Tóthné Bakai…
Tovább…

Szolgálata egyidős az egyházmegyével – Interjú Kardos Györggyel

Beszélgetőtársam hitoktató, hitoktatási koordinátor, akolitus, az Egyház világi munkatársa. Aktív szerepvállalása egyidős az idén jubiláló egyházmegyével: mintegy 25 éve hitoktat, szervez és rendezvények sokaságán kattogtatja a fényképezőgépét. De folytathatnám tovább… mára hagyománnyá vált egyházmegyei programok ötletgazdája, a Képmás zenekar egyik alapítója és oszlopos tagja, akinek a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániája szinte a második otthona. Beszélgetőtársam Kardos György, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatási koordinátora, akinek visszaemlékezése az elmúlt 25 évre korképet is tár…
Tovább…

Hitoktat-ok: „Hivatás, melyért minden nap hálát adok az Úrnak…”

“Köztünk élnek, ismerjük őket plébániáink közösségeiből; rájuk bíztuk legdrágább kincseink, a gyermekeink hitéleti oktatását. Ők a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló hitoktatók, akik az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet honlapján megjelenő sorozatban vallanak hitükről, személyes küldetésükről.” Magdolnát középiskolás évei a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumhoz kötik. Az ott töltött évekre úgy emlékszik vissza, mint hite megszilárdulásának időszakára. Akkoriban tapasztalta meg az Egyház közösségformáló erejét is. A hittanári pálya házasságkötését követően lett része az életének,…
Tovább…

HITOKTAT-OK: „Én intéztem így” (1Kir 12,24) – Mert nincsenek véletlenek

“Köztünk élnek, ismerjük őket plébániáink közösségeiből; rájuk bíztuk legdrágább kincseink, a gyermekeink hitéleti oktatását. Ők a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló hitoktatók, akik az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet honlapján megjelenő sorozatban vallanak hitükről, személyes küldetésükről.” Kovácsné Török Tímea gyermekként a Nyíregyházához közeli Napkorról indult és a pályaválasztás vargabetűi után ide tért vissza, hogy végül a Napkori Római Katolikus Plébánia hitoktatójaként az utána következő nemzedékeknek átadja mindazt a csodát, amit fiatalként a hitétől kapott….
Tovább…

HITOKTAT-OK: A rendőrség állományából az Egyház katedrájára

“Köztünk élnek, ismerjük őket plébániáink közösségeiből; rájuk bíztuk legdrágább kincseink, a gyermekeink hitéleti oktatását. Ők a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló hitoktatók, akik az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet honlapján megjelenő sorozatban vallanak hitükről, személyes küldetésükről.” István, bár gyermekkorában katolikus neveltetésben részesült, bevallása szerint néha eltávolodott az Egyháztól és hitének megélésétől. De az isteni gondviselés úgy egyengette életének állomásait, hogy visszataláljon hitéhez, majd az Egyház világi szolgálójaként arra kapott megbízást, hogy a gyermekekhez vigye…
Tovább…

HITOKTAT-OK: Isten személyre szóló ajándéka

„Köztünk élnek, ismerjük őket plébániáink közösségeiből; rájuk bíztuk legdrágább kincseink, a gyermekeink hitéleti nevelését. Ők a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló hitoktatók, akik az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet honlapján vallanak hitükről, személyes küldetésükről.” Viktória hívő katolikus családba született. Az édesanyja által kitaposott úton haladva lépett a hitoktatói pályára, ami csodákkal teli, Istentől származó ajándékot jelent számára. Fiatal kora tettrekész szenvedélyességével válaszol a pálya kihívásaira, és a gyermekek iránti határtalan szeretettel éli meg a…
Tovább…

HITOKTAT-OK: Küldetése szerzetesnővérből hitoktató

“Köztünk élnek, ismerjük őket plébániáink közösségeiből; rájuk bíztuk legdrágább kincseink, a gyermekeink hitéleti oktatását. Ők a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló hitoktatók, akik az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet honlapján megjelenő sorozatban vallanak hitükről, személyes küldetésükről.” Kinga 19 éves volt, amikor először érezte Isten hívását. 23 évesen belépett a rendbe, majd örökfogadalmat tett és 12 évig volt tagja a szerzetesi közösségnek. Hosszas tépelődés után hozta meg végső döntését: kilép a rendből és új utakon…
Tovább…

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának jubileumi ünnepségsorozata Debrecenben

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának negyedszázados jubileumát ünnepeljük május 28 – június 2. között Debrecenben, az egyházmegye püspöki székhelyén. II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt, 1993. május 30-án, pünkösd ünnepén kelt „Hungarorum gens” kezdetű bullájával megváltoztatta a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését és megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. A pápai bulla rendelkezéseit hivatalosan Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius 1993. június 1-én ismertette. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ugyanezen a napon kelt…
Tovább…

Egyházmegyei gyermeknap: Nagykálló-Harangod, május 12.

Ismételten örömmel hívjuk és várjuk egyházközségeink fiatalabb korosztályát a részükre rendezett XIII. Egyházmegyei Gyermeknapra Nagykálló – Harangodra 2018. május 12-én, szombaton. A gyermeknapon a 3-8. osztályos gyermekek vehetnek részt. A jelentkezés határideje: 2018. május 06. A találkozó megszervezése és biztonságos lebonyolítása érdekében kérjük a jelentkezési határidő betartását. Jelentkezési lapok és énekek a lap alján letölthetők! Letölthető dokumentumok: Csoportos jelentkezési lap Jelentkezési lap gyermekeknek Járjuk a tábort – dalszöveg Szentmise énekek

A szeretet letörli a könnyeket! Felföldi László atya húsvéti üzenete

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és…
Tovább…

Nem egyedül haladunk, az Úr, a Mester jön velünk, bátorít és erősít – Felföldi atya keresztúti elmélkedése

Felföldi László helynök, plébános, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetőjének keresztútról írt elmélkedését adjuk közre: “A katolikus templomok egyik jól ismert jellemzője a keresztút. Célja, értelme, hogy szemléljük a képeken Jézus szenvedésének főbb állomásait. Minden templomban más és más, kivitelezésében, stílusában, anyagában. Ha hívőként nyitott szemmel szemléljük Jézus szenvedését, hamar ráismerünk saját keresztutunkra, saját szenvedéstörténetünkre. Mindnyájunk élete a szeretet és szenvedéstörténet egységéből írható le igazán. Ezek elválaszthatatlanok. Jézus szenvedését, keresztútját az…
Tovább…

Nyírteleki általános iskolások! Zsongásra fel március 22-én!

Egyházmegyénk ifjúsági irodája ismét ZSONGÁSRA készül… Zsongani fogunk, méghozzá veletek: általános iskolás fiatalokkal! De mi is ez a zsongás? Olyan lelki, közösségi délelőtt egyházmegyénk katolikus általános iskoláiban, ahol középiskolás fiatalokkal segítünk a gyerekeknek a nagyböjti időben az ünnepre való lelki felkészülésben. Mindezt közösségben, játékosan: zsongva! Március 22-én és 23-án a Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjaival találkozunk Nyírtelken. Tartsatok velünk! Zsongásra fel!   További időpontok 2018-ban: • Március 26. Geszteréd…
Tovább…

2018-tól pünkösdhétfő lesz „Mária, az Egyház Anyja” ünnepe

A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció erről szóló dekrétumát, melyben Ferenc pápa döntésének megfelelően elrendelték a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának beiktatását a Római Általános Kalendáriumba. A dekrétum rámutat Mária spirituális anyaságának jelentőségére, amely kezdetektől fogva jelen volt az egyház életében. Az Anya, aki a kereszt mellett állt (vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú szeretet-végrendeletét és a szeretett tanítvány személyén keresztül minden embert,…
Tovább…

Hívom a családokat! – Bíró László családpüspök 2018. márciusi levele

HÍVOM A CSALÁDOKAT, HÁZASPÁROKAT, JEGYESEKET ÉS SZERELMESEKET, A CSALÁDOKAT SZERETŐ SZERZETES- ÉS PAPTESTVÉREKET, ÉS MINDENKIT, AKI A CSALÁD ÉS AZ ÉLET MELLETT ÁLL! Havi leveleimben a következő hónapokban a Szent Család történetét fogjuk elemezni. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma által kidolgozott katekézis-sorozat alapján és felhasználva Ferenc pápa Amoris Laetitia c. apostoli buzdításának tanítását szeretnénk megfejteni titkukat: mi tesz egy családot szentté, hogyan lehet szentként élni egy Istentől távolodó társadalomban….
Tovább…

Szolgálat, nem szolgaság: Ferenc pápa a nők egyházban betöltött szerepéről

„Van egy máriás stílus, amit nem szabad szem elől téveszteniük se a férfiaknak, se a nőknek. A társadalomban és az Egyházban továbbra is jelen van egy bizonyos hímsovinizmus” – írja Ferenc pápa María Teresa Compte Grau spanyol írónőnek küldött levelében, annak legújabb könyvére hivatkozva, melynek címe Tíz dolog, amit Ferenc pápa javasol a nőknek. A pápát aggodalommal tölti el, hogy továbbra is jelen van egy bizonyos hímsoviniszta felfogás még a…
Tovább…

Katolikus óvoda épül Mátészalkán

Új, óvodai tagintézmény alapkőletételi ünnepségét tartotta március 2-án a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola. Az ünnepség az iskola énekkarának műsorával kezdődött, majd Dienes Béla igazgató mondott köszönetet az erkölcsi és anyagi támogatásért. Palánki Ferenc megyéspüspök a gyermekek megáldásáról szóló evangélium felolvasása után az Isten szeretetének élményéről beszélt. A főpásztor XVI. Benedek pápa gondolatára utalt, aki a jelen kor fiataljainak krízisjelenségeiben a nevelés…
Tovább…