Kántoroknak

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának jubileumi ünnepségsorozata Debrecenben

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának negyedszázados jubileumát ünnepeljük május 28 – június 2. között Debrecenben, az egyházmegye püspöki székhelyén. II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt, 1993. május 30-án, pünkösd ünnepén kelt „Hungarorum gens” kezdetű bullájával megváltoztatta a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését és megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. A pápai bulla rendelkezéseit hivatalosan Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius 1993. június 1-én ismertette. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ugyanezen a napon kelt…
Tovább…

A szeretet letörli a könnyeket! Felföldi László atya húsvéti üzenete

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és…
Tovább…

Nem egyedül haladunk, az Úr, a Mester jön velünk, bátorít és erősít – Felföldi atya keresztúti elmélkedése

Felföldi László helynök, plébános, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetőjének keresztútról írt elmélkedését adjuk közre: “A katolikus templomok egyik jól ismert jellemzője a keresztút. Célja, értelme, hogy szemléljük a képeken Jézus szenvedésének főbb állomásait. Minden templomban más és más, kivitelezésében, stílusában, anyagában. Ha hívőként nyitott szemmel szemléljük Jézus szenvedését, hamar ráismerünk saját keresztutunkra, saját szenvedéstörténetünkre. Mindnyájunk élete a szeretet és szenvedéstörténet egységéből írható le igazán. Ezek elválaszthatatlanok. Jézus szenvedését, keresztútját az…
Tovább…

Kántortovábbképző Napok

A Magyar Egyházzenei Társaság és a Gödöllői Premontrei Perjelség 2018. április 19-21. között Kántortovábbképző Napokat szervez Mátraverebély-Szentkútra kántorok és szkólavezetők részére, melynek központi témája az Oltáriszentség tisztelete, készülvén a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A két és fél napos továbbképzés gerincét a közös énekes liturgiák mellett előadások (liturgia, gregorián, népének, orgonatörténet, művelődéstörténet) és gyakorlati kurzusok (gregorián, karvezetés, orgona, liturgikus orgonajáték) alkotják, ezen felül lehetőség nyílik szakmai beszélgetésekre és az új szentkúti…
Tovább…

2018-tól pünkösdhétfő lesz „Mária, az Egyház Anyja” ünnepe

A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció erről szóló dekrétumát, melyben Ferenc pápa döntésének megfelelően elrendelték a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának beiktatását a Római Általános Kalendáriumba. A dekrétum rámutat Mária spirituális anyaságának jelentőségére, amely kezdetektől fogva jelen volt az egyház életében. Az Anya, aki a kereszt mellett állt (vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú szeretet-végrendeletét és a szeretett tanítvány személyén keresztül minden embert,…
Tovább…

Hívom a családokat! – Bíró László családpüspök 2018. márciusi levele

HÍVOM A CSALÁDOKAT, HÁZASPÁROKAT, JEGYESEKET ÉS SZERELMESEKET, A CSALÁDOKAT SZERETŐ SZERZETES- ÉS PAPTESTVÉREKET, ÉS MINDENKIT, AKI A CSALÁD ÉS AZ ÉLET MELLETT ÁLL! Havi leveleimben a következő hónapokban a Szent Család történetét fogjuk elemezni. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma által kidolgozott katekézis-sorozat alapján és felhasználva Ferenc pápa Amoris Laetitia c. apostoli buzdításának tanítását szeretnénk megfejteni titkukat: mi tesz egy családot szentté, hogyan lehet szentként élni egy Istentől távolodó társadalomban….
Tovább…

Katolikus óvoda épül Mátészalkán

Új, óvodai tagintézmény alapkőletételi ünnepségét tartotta március 2-án a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola. Az ünnepség az iskola énekkarának műsorával kezdődött, majd Dienes Béla igazgató mondott köszönetet az erkölcsi és anyagi támogatásért. Palánki Ferenc megyéspüspök a gyermekek megáldásáról szóló evangélium felolvasása után az Isten szeretetének élményéről beszélt. A főpásztor XVI. Benedek pápa gondolatára utalt, aki a jelen kor fiataljainak krízisjelenségeiben a nevelés…
Tovább…

XVI. Benedek: Zarándokúton az „Úr otthona felé” – 5 éve mondott le az emeritus pápa

2013 februárjának első felében jelentett be XVI. Benedek pápa, hogy lemond péteri szolgálatáról, s nem sokkal később, február 28-án el is hagyta Vatikánvárost. A váratlan és sokak számára megrendítő visszavonulást sokféleképpen értelmezték annak idején, ám mára sokan osztják egykori másodtitkára, Alfred Xuereb véleményét, aki az egyház felé tett rendkívüli szeretetgesztusként értékelte az idős egyházfő döntését – „melyet a maga nagyságában az idő múlásával egyre inkább megértenek a hívek és nem…
Tovább…

Meditációs lelki nap április 7-én Nyírszőlősön

Isten Lelke lakik bennetek (1Kor 3,16) Meditációs lelki napra várjuk mindazokat, akik keresik a megállást, az elcsendesedést, és szeretnének tudatosan, minőségi idővel Isten felé fordulni. Amikor közösségben vagyunk, többnyire hangosan imádkozunk – kötött vagy spontán megfogalmazott imákkal, itt azonban a közösségi imának a csendes módját gyakoroljuk, amikor szavak és gondolatok nélkül, önmagunknál maradva közösen időzünk Isten jelenlétében. A napi program a szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat kereteit követi, ebbe vezeti be a…
Tovább…

Férfiaknak szervez lelkigyakorlatot az ELI április 7-én

Egész napos lelkinapra hívja a férfiakat előadásokkal, közös imával, kiscsoportos megbeszélésekkel és közös ebéddel Felföldi László helynök atya, az ELI igazgatója az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetbe, Nyíregyházára (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.) 2018. április 7-én, szombaton 9.30 – 16.00 óráig.  A lelkinapon Szabó József spirituális atya tart előadást arról, hogyan fedezzük fel a hiteles (Isten akarata szerinti) férfi identitást és annak gyakorlati megélését Jézus Krisztusban, mint valóságos Istenben és valóságos emberben…
Tovább…

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre hív a Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez országos szinten. Az erről szóló hírlevelet közöljük: Kedves Testvérek! A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció) A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket,…
Tovább…

A Szent Negyvennap lelki értelme: a Mester követése bűnbánatban, derűs arccal

Hamvazószerdán (idén február 14-én) elkezdődött a húsvétot megelőző negyven napos böjti idő, mely a keresztények számára bűnbánati időszakot jelent: alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.   A Szent Negyvennap gyakorlata az első három évszázadban alakult ki A negyedik század legelején, anélkül, hogy keletkezésének az idejét pontosan ismernénk, egyszerre készen találjuk az ókor és a középkor keresztény…
Tovább…

Legyél új teremtmény! Hodász András atya a böjtről

Elérkezett a böjt ideje, és a templomokban máris egyre-másra hangoznak el a megtérésre felszólító igehelyek és prédikációk. Ilyenkor a megszokásban kissé megfásult keresztény lélek jobbára arra gondol, hogy “jóvanna, hát akkor elmegyek gyónni”. Szerinted ez elég? Hodász András atya írása: Amikor a Biblia megtérésről beszél nemcsak egyszerű bűnbánatot vár el, hanem a teljes ember megtérését, átalakulását, 180 fokos fordulatát. Pál megfogalmazásában: “aki Krisztusban van, új teremtmény” (2Kor 5,17). Nem elég…
Tovább…

Debrecenben is elkezdődött a szentségimádás iskolája

A szentségimádás iskolájának első alkalmát február 16-án, pénteken tartotta Tokodi László domonkos szerzetes a Szent László domonkos templomban. A szentségimádás iskolája tizenkét előadását péntekenként rendezik, keresztúttal és szentmisével kezdődik. Az előadásokat minden alkalommal más-más lelkipásztor fogja tartani, köztük Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Bosák Nándor nyugalmazott püspök. „Jézus az, aki velünk akar találkozni, óriási vágy él benne, hogy a találkozás mindannyiunkkal megtörténjen – vezette be előadását Tokodi László –, sokkal jobban…
Tovább…

Bíró László püspök: A házastársad Isten üzenete számodra – véget ért a Házasság hete

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke mutatta be a házasság hete záró szentmiséjét a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-templomban február 18-án, vasárnap. A szentmisén részt vettek a házasság hete idei arcai is: Zámbori Soma színművész és felesége, Fazekas Rita. Az ünnepen a korábbi évek házasság hete arcai közül is többen jelen voltak. A rendezvénysorozatot lezáró ünnepi szentmisén a családot és a házasságot központba állító lelkiségi mozgalmak képviselői is…
Tovább…

Megy a matek? És a házasság? Házasság = Ő és Te meg Én

Megy a matek? És a házasság? Két élet összekötése olyan összeadás, amiből nem vonhatjuk ki magunkat. Házasság = Ő és Te meg Én. Egy korábbi írás a SZEMlélek oldaláról a Házasság hete apropóján. Nincs a világon szebb nyelv, mint a magyar. Még akkor is, ha sokan csúnyán, ápolatlanul és lepedékesen használják. Hamvas Bélától olvastam, aki szintén valakitől olvasta, hogy a matematika a szeretet művelete. Ezen nagyon el is kezdtem töprengeni, immáron…
Tovább…