A magyar főpásztorok látogatása Róma püspökénél

Egyházmegyénk főpásztora, Palánki Ferenc püspök atya ún. ad limina látogatáson tartózkodott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival november 20-25. között a Vatikánban. Az ad limina a megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatása Szent Péter és Pál apostolok sírjánál Rómában, amikor a főpásztorok beszámolnak egyházmegyéjük helyzetéről Ferenc pápának és az illetékes szentszéki hivataloknak.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai november 20-án, hétfőn kétórás beszélgetést folytattak az egyházfővel. A püspöki kar hivatalos vatikáni látogatásának első megbeszélését követően Erdő Péter bíboros, prímás nyilatkozott a találkozóról a Vatikáni Rádiónak:
„Rendkívül szívélyes volt a találkozó, mindannyian úgy éreztük, hogy az atyai házban fogadtak bennünket. A Szentatya nagyon kedves volt, s világossá vált számunkra, hogy ismeri, teljes mértékben megérti, és nagy szeretettel támogatja a munkánkat. Először Veres András püspök úr felolvasta a beszámolót, majd a Szentatya felszólítására mindenki, akinek valamilyen kérése vagy beszámolója volt, elmondta azt. Beszéltünk a családok helyzetéről, Európa problémáiról, ezek között például a szekularizációról. Szó esett az oktatásról, a katolikus iskolák lehetőségeiről is. A szentségkiszolgáltatással összefüggésben a Szentatya buzdított bennünket, hogy a keresztséget ne utasítsuk el senkinél, aki kéri, ne támasszunk semmilyen különleges feltételt. Később persze más szentségeknél meg kell szervezni a mélyebb felkészítést, de a gyermekkeresztelésnél nagyvonalúan kell eljárni.
Beszéltünk azokról a különleges szakterületekről, melyeket az egyes püspökök a püspöki konferencián belül ellátnak. Ki-ki beszámolt a maga területéről, azokról az intézményekről, melyekben betegeket, időseket, krízishelyzetben lévőket, szenvedélybetegeket gondozunk, vagy a megelőzést segítjük.
A Szentatya megáldotta a missziós keresztet, amely rendkívül szép momentum volt, hiszen részt vettek a püspökökön kívül a Rómában tanuló papok és papnövendékek is, továbbá azok, akik a keresztet elhozták: az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus titkára és munkatársai. A missziós kereszt egy három méter magas, szépen díszített kereszt, amelyben magyar szentek és boldogok ereklyéi vannak elhelyezve, Szent Istvántól kezdve egészen a legmodernebb időkig, köztük olyanokkal is, akiket nemrég avattak boldoggá.”

A látogatás második napjának reggelén, november 21-én, kedden a magyar püspökök szentmisét mutattak be a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában Erdő Péter bíboros főcelebrálásával. Ugyanezen a napon, az esti órákban a főpásztorok meglátogatták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) fenntartásában működő papi továbbképző intézményt, a Pápai Magyar Intézetet (PMI) is. Az intézmény jelenlegi ösztöndíjasai az ad limina látogatásról kérdezhették a püspököket, majd közösen elimádkozták a vesperást az intézet kápolnájában. Az elmúlt kilencven évben közel háromszáz ösztöndíjasa volt a Pápai Magyar Intézetnek.

November 22-én, szerdán este a Collegium Germanicum et Hungaricumot (Német-Magyar Kollégium) keresték fel a főpásztorok, akik részt vettek a kollégiumi templom felszentelésének évfordulós ünnepén is, ahol a szentmise főcelebránsa Udvardy György pécsi megyéspüspök volt. A főpásztor prédikációjában buzdította a diákokat, ne hagyják magukat megbénítani a félelemtől, hogy nem megfelelőképpen használják fel a képességeket, lehetőségeket, amiket kaptak, hanem a Krisztusba vetett bizalommal munkálkodjanak. A Német-Magyar Kollégiumban a jelenlegi diákok tizennégy országból és negyvenegy különböző egyházmegyéből érkeztek. A rektor Stefan Dartmann rektor megköszönte az MKPK tagjainak, hogy magyar diákokat küldenek az intézetbe, és ezzel osztoznak az intézmény munkájában, értékeiben.

Az ad limina látogatás utolsó napján, november 24-én, pénteken a magyar püspöki konferencia tagjai hálaadó szentmisét mutattak be a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, ahol Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének homíliáját hallgatták meg. Róma második legnagyobb bazilikája a hagyomány szerint azon a helyen áll, ahol Pál apostolt eltemették. Ez a hely Pál halálakor a városfalakon kívül esett, innen származik a bazilika elnevezése.

 

Az összeállítás az MKPK hivatalos oldalán megjelent írások nyomán készült.
Fotók: Vatikáni Rádió és
 Palánki Ferenc megyéspüspök hivatalos közösségi oldala