Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet – ELI

„Programjaink lehetőséget biztosítanak a hétköznapok monotóniájának megtörésére, hogy Istenre és lelki-szellemi életünkre figyelve, felfrissülve igazítsuk életünket a helyes irányba, és így térhessünk vissza az egyházközségeinkbe.”

 

Felföldi László
helynök, az ELI igazgatója

 

A II. Vatikáni Zsinat (1962–65) döntését követően nyílt lehetőség a magyar püspöki kar számára is, hogy a plébániákkal együttműködő ún. lelkipásztori intézeteket hozzanak létre a papság folyamatos képzésére. Az Országos Lelkipásztori Intézetet (OLI) 1989 tavaszán Budapesten alapította meg Paskai László bíboros, prímás azzal a céllal, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt.

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete (ELI) – többéves kihagyás után – 2017 óta ismét Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániájának épületében működik. Az intézet irányításával Palánki Ferenc megyéspüspök a társszékesegyház plébánosát, Felföldi László általános helynök atyát bízta meg 2017. augusztus 1-től.

 

Az intézet a papi hivatásgondozás jegyében, havonta egy alkalommal papi rekollekció keretében egynapos lelkigyakorlatot tart az egyházmegyében szolgáló papság részére, meghívott előadók részvételével. A papi rekollekciók Palánki Ferenc püspök atya szándéka szerint további programokkal egészülnek ki a tíz éven belül felszentelt fiatal papok számára, akik a lelkigyakorlatot megelőző este beköltözhetnek az ELI-be, és kötetlen beszélgetések során találkozhatnak – adott esetben – a főpásztorral is, hogy a felmerülő nehézségeikre választ vagy megerősítést kapjanak, akár egymástól is.

 

A Szentatya útmutatásai és a világegyház tapasztalatai alapján, továbbképző kurzusok keretében nyújtunk segítséget a plébánosok számára a pasztorációs és közösségépítő feladatok eredményesebb végzéséhez a legmegfelelőbb eszközök megtalálásában.

 

Az ELI részeként működik egyházmegyénk Hitoktatási Irodája, melynek feladata lehetőséget biztosítani a hitoktatóknak a töltekezésre és megújulásra mind szakmai, mind lelki területen. Programjainkkal szeretnénk elérni, hogy a hitoktatók szívvel-lélekkel adják tovább Krisztus szeretetének üzenetét és titkát egyházközségükben és saját életükben. Hogy a hitoktató, a katolikus egyház világi szolgálattevőjeként elfogadással, szeretettel, nyitott szívvel, hiteles példával, imádságos lelkülettel és lelkiismeretes munkával mutasson életünk központjára, Krisztusra.

 

Szintén a Hitoktatási Iroda szervezi a hitoktatók kreditrendszerű továbbképzését, valamint ellátja el a hittanórák szakmai felügyeletét, melyek nyilvántartását az országosan bevezetett Bellarmin Hitoktatási Nyilvántartó Rendszerben koordinálja, mely a hitoktatók munkáját teszi könnyebbé és ellenőrizhetőbbé, akár a fenntartó, akár a plébánosok részéről.

 

A katolikus világiak szolgálatában az ELI ad otthont az egyházmegyei lelkiségi mozgalmainak, továbbá akolitusok továbbképzését tartjuk az intézetben.

 

Programjaink interneten is nyomon követhetők az ELI hivatalos honlapján és a közösségi portálon is.

 

@ Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet