Előmeneteli rendszer

A hitoktatói előmeneteli rendszerünk hármas célja:

1.) a szakmai fejlődéshez

2.) a lelki töltekezéshez megfelelő háttér biztosítása

3.) és a ránk bízottaknak bekapcsolása az Egyház közösségébe.

A hitoktatóknak a modulrendszer keretében egy tanév alatt minden modulban maximum 30 pont írható jóvá. A megszerzett pontok arányában kerül sor a hitoktatók bérén kívüli juttatására év végén. Vannak kötelező programok és fakultatívan választhatók, mindezek három modulba tömörülnek:

1.) Szakmai modul

2.) Lelki modul

3.) Közösségi modul

Előmeneteli rendszer megbízásos (óraadó) hitoktatók esetében:

A megbízási szerződéses hitoktatók   számára   az   előmeneteli   rendszerben   kötelezőnek   megjelölt szakmai/lelki   modul   programjain   kell   igazolható   módon   részt   venni, továbbá   cél,   hogy   a   közösségi modulban foglalt lehetőségek közül (tan)évente legalább egyet teljesítsen az óraadó hitoktató.

 

PONTRENDSZER

Szakmai modul

egynapos továbbképzés (évente 2 alkalom) KÖTELEZŐ 5 pont
háromnapos továbbképzés (évente 1 alkalom) 15 pont
tanulmányok (pedagógia vagy teológia) felsőoktatási intézményben 20 pont
kétheti/havi rendszerességgel tartott továbbképzés (5 alkalom) 5 pont

 

Lelki modul

egynapos lelkigyakorlat (évente 3 alkalom) 10 pont
szabadon választható háromnapos lelkigyakorlat (évente 1 alkalom) 30 pont
kétheti/havi rendszerességgel tartott önismereti modul (6 alkalom) 30 pont
egyházmegyei búcsú (évente 1 alkalom) KÖTELEZŐ
egyéb lelkinapok, lelkigyakorlatok elbírálás szerint

 

Közösségi modul

egyházközségi egynapos program szervezése 5 pont
egyházközségi egy napos programon való segítőként való részvétel 3 pont
egyházközségben gyermekszolgálat 10 pont
ünnepi műsorra való felkészítés 5 pont
országos vagy egyházmegyei programokon fiatalok kísérése 5 pont
nyári egyhetes tábor szervezése 10 pont
nyári egyhetes táboron segítőként való részvétel 5 pont

 

@Hitoktatási Iroda