A krisztusi kummunikáció, mint a hitoktatás alapköve – Szakmai műhelymunkát tartottak egyházmegyénk katekétái számára

Kétnapos szakmai képzésen vettek részt egyházmegyénk hitoktatói október 11-12-én Debrecenben, majd 18-19-én Nyíregyházán a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Hitoktatási Irodájának szervezésében. A továbbképzésen a katekéták megismerték és kipróbálhatták azokat a módszereket, amelyek segítik őket, hogy izgalmasabban átadható és a gyermekek szempontjából megélhetőbb legyen az evangélium üzenete. A sikeres kommunikáció érdekében ugyanis az a célravezető, ha nem mindig ugyanazzal a módszerrel kommunikálunk. A professzionális kommunikáció jegyében megtartott kreatív szakmai műhelymunkát a téma elismert szakértői, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Katechetikai Központjának munkatársai irányították.

 

 

Dr. Arany Erzsébet főiskolai docens és Kustárné Almási Zsuzsanna, a Katechetikai Központ munkatársa nem először vezetett műhelymunkát egyházmegyénk hitoktatói számára. A résztvevők szerint iránymutatásuk élvezetes, tapasztalatokra épülő, meggyőző, hiteles és jól hasznosítható a hitoktatásban.

 

 

Ezúttal a műhelymunka tárgya, egyben szakirodalma is a Biblia volt, melyet a legtökéletesebb hittankönyvnek és a legnagyszerűbb kommunikációs kézikönyvnek tartanak a szakemberek. Isten szavát rögzíti, aki maga is kommunikált a prófétákkal, és megbízta őket üzenetének továbbadásával. Aztán az isteni kapcsolatteremtés Krisztusban folytatódott: Isten a Fiún keresztül nyilatkoztatta ki önmagát a maga teljességében, aki aztán azzal a szolgálattal bízta meg követőit, hogy hirdessék és minden ember számára adják tovább az evangéliumot, azaz Isten kommunikációs szándéka szerint kommunikáljanak.

 

 

A Jézus szavait és tetteit megörökítő evangéliumokban, mint a kommunikációs helyzetgyakorlatok legtökéletesebb dokumentumaiban, megtaláljuk azokat a módszereket, ahogyan Krisztus kommunikál: a Lélek nyelvén beszél, mely által a szeretet nyelvének használatára és gyakorlására buzdít. Beszélgetései alaposak, irányadók, sokszínűek, személyesek, őszinték, ugyanakkor mindig szeretetteljesek, így ezen szempontok követésének fontosságára hívták fel a szakemberek a katekéták figyelmét az egyes kommunikációs gyakorlatokban, melyeket nagy lelkesedéssel próbáltak ki a résztvevők.

 

A szakmai továbbképzés mérlege, hogy a hitoktatóknak a krisztusi kommunikációt megismerve és alkalmazva kell továbblépni az evangelizálás útján ahhoz, hogy döntő változások következzenek be a hitoktatásban, az emberi kapcsolatainkban és a mindennapi életünkben.

 

A szakmai nap megrendezését a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány támogatta.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet / Papp Erika