A mindenható Isten ma sem hagyja el népét, szolgálatára papokat rendel – Máté Péter és Szidor János diakónusokat mutatjuk be

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a 2019. június 22-én megtartott papszentelési szentmise szertartásán szerpappá, azaz diakónussá szentelte Máté Péter és Szidor János ötödéves papnövendékeket a debreceni Szent Anna-székesegyházban. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye honlapján közzétett, Máté Péter és Szidor János diakónusokat bemutató írást közöljük.

 

Azok, akik figyelnek Isten szavára és meghallják hívását, lemondanak a családról, saját akaratukról és engedelmességi ígéretet tesznek, az Urat vallják egyetlen örökségüknek. Istennek hála, ma is vannak olyan fiatalok, akik mernek elindulni Isten hívó szavára, vezeti őket a hit és a remény, mert aki Istenben bízik, az nem csalatkozik. Hála és köszönet a szülőknek, hogy Isten népének szolgálatára papot neveltek. Köszönjük, hogy sok áldozatukkal, jó példájukkal és imádságaikkal segítették gyermeküket.

A pap vagy más néven presbiter, Szent Ambrus szavaival Isten kegyelmének vikáriusa, helyettese, aki folytatja az Egyházban Jézus működését. Mint próféta tanít, mint pap, bemutatja a megváltás áldozatát és mint pásztor vagy király gondoskodik azokról, akiket Isten rábízott. A diakónus szó jelentése szolga. Az ősegyházban a feladatuk a szegények, betegek, özvegyek és az árvák szolgálata volt. Ma szolgálatuk elsősorban liturgikus jellegű, feladatuk a keresztelés, esketés, áldoztatás, igehirdetés, temetés. A diakonátus már a papságra készíti fel őket.

A mindenható Isten minden embert saját útján vezeti az üdvösségre. A szentelendő testvérek is a Gondviselés különböző útjain jutottak el a papi hivatáshoz.

 

Máté Péter diakónus 1996. január 2-án született Nyíregyházán. Jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Paszabon él a szüleivel. Egy bátyja van, aki már megházasodott és Nyíregyházán él feleségével.
Tanulmányait a helyi általános iskolában kezdte, majd a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban érettségizett. Vallásos családból származik, általános iskolás kora óta ministrál.
A papi hivatását a 8. osztály befejeztével kezdte felismerni, ám ekkor még nem mondott határozott igent Isten hívására. A gimnáziumot elkezdve sok ötlet fogalmazódott meg benne a továbbtanulással kapcsolatban. Főleg a történelem, az irodalom és a hittan érdekelte. Később azonban a lelkigyakorlatok, elmélkedések által egyre inkább a papi hivatás gondolata mélyült el benne. Érdekelte a papi- és kispapi élet, Isten és az emberek szolgálata, az Örömhír hirdetése.
2013 augusztusában, a szemináriumban részt vett az éves hivatástisztázó lelkigyakorlaton, mely nagyon nagy hatással volt rá. Itt tisztázódott benne a papi hivatás, ekkor tudta határozottan kimondani az igent Isten hívására. A gimnázium utolsó évében elköteleződése az Isten felé egyre csak erősödött, ezért úgy döntött, hogy tanulmányait az Egri Érseki Papnevelő Intézetben folytatja, amely úton a családjától, az ismerős atyáktól, a barátaitól sok bátorítást és támogatást kapott.

 

Szidor János diakónus 1996-ban született, Mezőladányból származik, hárman vannak testvérek. A “szomszéd lány” ösztönzésére kezdett el járni vasárnaponként szentmisére. Szülei nem voltak túlzottan vallásosak, sőt, még vasárnapi keresztényeknek sem lehetett őket mondani – persze azóta, ez már másképp van. A szomszéd lány kellett ahhoz, hogy megismerje Istent — vallja Szidor János, majd az oltár körüli szolgálatban megtapasztalta az Úr közelségét. Sokszor hallotta a helyi öregektől azt a bizonyos mondatot, hogy: „Olyan jól nézel ki az oltár mellett, nem akarsz pap lenni?” Persze, akkor még mit sem sejtett az egészről, nem tudta hová tenni ezt a kérdést, ezért nem is foglalkozott vele. Újkenézen járt általános iskolába, középiskolai tanulmányait pedig a kisvárdai Szent László Katolikus Köznevelési Intézményben végezte informatika szakon.
Középiskolás évei alatt jött újra elő a papság gondolata. Beszélt erről a plébánosával, Németh János atyával, aki elmagyarázta neki, mivel jár ez az életforma. Hivatása fejlődéséhez, kialakulásához hozzájárult az otthoni vallásos környezet, és az iskolában tapasztalt vallásos lelkület a nevelők részéről. Többször végiggondolta, milyen hivatás lenne az, amelyet teljes szívből tudna követni. Így jutott végül arra a döntésre, hogy a papi hivatást választja, és igent mondjon Isten hívására.
Mátészalkán találkozott Bosák Nándor püspök atyával, ott beszélgetett vele először elhatározásáról, amely találkozás nagy hatással volt rá, mint mondja, úgy érezte, tőle is megerősítést kapott abban, hogy Isten valóban ezt az utat szánja neki. „Visszatekintve az elmúlt évekre, bátran merem mondani, hogy biztos a hivatásom, Isten valóban erre a szolgálatra hívott. Akármilyen nehézség is ért eddigi életem során, és még fog is érni hátralévő életemben, tudom, hogy Ő mindig mellettem van és segít engem” — fogalmazott Szidor János diakónus.

 

Forrás, fotó: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet