A Szent Gellért-díj arany fokozatát kapta a Svetits Katolikus Óvoda elköszönő óvodavezetője

Szent Imre herceg tanítójának emlékére alapított Szent Gellért-díj arany fokozatát kapta elkötelezett hitvalló élete, szilárd erkölcsi alapokon nyugvó, magas szintű oktató-nevelő munkájának elismeréseként Szásziné Sustyák Anna, Debrecen első és ezidáig egyetlen római katolikus óvodájának vezetője. A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A díjat az óvodát fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek (SSND) képviseletében Bártfay Katalin M. Zsuzsanna nővér, a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója adta át június 2-án, az óvodai tanévet záró hálaadási ünnepségen.

Az ünnepségen nemcsak az iskolába készülő 59 gyermek búcsúzott, hanem 40 év óvodapedagógiai és 19 év vezetői múlttal annak vezetője és egykoron alapító tagja, Szásziné Sustyák Anna is elköszönt az idén 22 éves óvodától.

„Különösen boldoggá tett az a tény, hogy egykori Svetitses diákként az Alma Mater falai között, a felnőtté formálódásomat meghatározó iskolanővéri szellemiség továbbvívője lehettem. Azt a bizalmat, amit 1996-ban, az óvoda indításakor megkaptam, én is gyarapíthattam, és részt vállalhattam a Svetits Intézetben először óvónőként, majd óvodavezetőként Debrecen első katolikus óvodája és a katolikus óvodai nevelés elindításában, értékteremtésében” – mondta búcsúbeszédében Szásziné Sustyák Anna.

A nyugdíjba vonuló óvodavezető vallja, hogy óvodapedagógusként csak annyi volt a szerepe, hogy a rábízott gyermekeket feltétel nélkül szeresse:

„Minden gyermek drágakövet rejt magában. Bármilyennek és bárhova született is, csiszolni, formálni szükséges, miközben önmagunk formálása is legalább ennyire fontos, hiszen óvodapedagógusnak, édesanyának, édesapának nem születik az ember, hanem hosszú ideig tartó fejlődés eredményeként válik azzá. Szerettem volna a magam erejét, a munkámat hozzátenni a Svetits, illetve a katolikus nevelési értékek megőrzéséhez, hiszen ez az intézmény immár több mint 120 éve termi azt a gyümölcsöt, amely Jézust, az igazi szőlőtőt dicsőíti.”

Szásziné Sustyák Anna mesterpedagógus, köznevelési szakértő, szaktanácsadó az óvoda 22 éves fennállása alatt mindvégig arra törekedett, hogy az általa vezetett intézmény értékeket közvetítsen és hagyományokat teremtsen. Irányítása alatt a Svetits Katolikus Óvoda a kezdeti két csoportból mára nyolc csoportos óvoda lett, ahol mintegy 200 kisgyermeket nevelnek. Az intézmény Kincses Kultúróvoda, Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda, Tehetségpont címek birtokosa lett és a Bozsik-program állandó résztvevőjévé vált – tudtuk meg a Szent Gellért-díjas, elköszönő óvodapedagógustól.

“Szerencsés vagyok, különleges hivatást választottam 1977-ben, hiszen a gyermeki mosoly és szeretet önzetlen, szívből jövő élményét nap, mint nap megtapasztalhattam sok száz gyermek életében, közelségében. A választott hívatásom, a gyermekek ölelő szeretetében, boldogságában töltött életszakasz most lezárult számomra. Köszönet és hála tölti be a lelkem, hogy áldó kegyelmek oltalmában végezhettem pályafutásomat. Sokan segítették munkámat, formáltak, lendületet adtak, példaképek voltak nevelői hivatásomban. Az Iskolanővérek által nekem adományozott Szent Gellért-díj a katolikus óvodai nevelésben 22 év és az óvodapedagógusi pályán töltött 40 év méltó elismerését jelenti számomra. De az igazi elismerés mindig az a szeretet, amelyet a gyermekek és a szülők tekintetében, gesztusaiban éreztem és érzek még ma is.”

Fotó: Dremák Albert
@ Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet / PE