A Szentatya üdvözlete, jókívánsága az egyházmegye alapításának 25. évfordulója alkalmából

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának 25. évfordulója alkalmából június 2-án a debreceni Szent Anna-székesegyházban, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztjének jelenlétében Erdő Péter bíboros, prímás főcelebrálásával hálaadó szentmisét mutattak be. A szentmise elején Flavio Depaula, az Apostoli Nunciatúra titkára felolvasta Ferenc pápa üdvözletét, jókívánságát a 25. évfordulójára.

Excellenciás és Főtisztelendő
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök részére

Őszentsége Ferenc pápa, a Mindenható Istennek hálát adva, örömmel értesült arról, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 25. évfordulója 2018. június 2-án kerül megünneplésre. A Szentatya kéri, hogy szívélyes üdvözletét és imádságos jókívánságait közvetítse a papság, a megszentelt életet élők és az Egyházmegye hívei felé. Ahogy visszatekint az Úrtól az elmúlt évek alatt kapott kegyelmekre és áldásokra, Őszentsége imádkozik, hogy az imádságon és a szeretet cselekedetein keresztül mindannyian kerüljenek egyre mélyebb kapcsolatba a testté lett Örök Igével és tapasztalják meg az Evangélium eredeti frissességét (vö. Evangelii Gaudium, 11). A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyére, Szent Anna és a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását kérve, Ferenc pápa szívből adja apostoli áldását, mint a Feltámadt Úr békéjének és örömének ígéretét.

Vatikán, 2018. április 7.

Pietro Parolin bíboros-államtitkár

Forrás, fotó: Magyar Kurír