Aki találkozott a Szűzanyával – Szent Lukács evangélistára emlékezünk október 18-án

Október 18-án Lukács evangélistáról emlékezünk meg, aki Pál apostolt kísérte missziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptomban és Görögországban prédikált. A hagyomány szerint az evangéliumán kívül az Apostolok Cselekedetei című újszövetségi könyv szerzője is. Életéről keveset tudunk, mert evangéliumában nem önmagáról, hanem a világ Üdvözítőjéről akart beszélni, hogy minden istenszerető lélek megtudhassa, mennyire igaz mindaz, amire az Egyház tanította.

 

Antiochiában nőtt fel ugyanis nagyon tájékozott a városban és az antiochiai keresztények körében. Minden jel arra mutat, hogy a pogány ifjú, Lukács, Barnabás és Pál tanítványaként ismerkedett meg az evangéliummal, majd orvos mivoltából adódó pontosság- és hitelesség- igénytől hajtva, a Szentlélektől vezérelve útra kelt, hogy utánajárjon mindannak, amit Krisztusról hallott. Meg is tette, és még találkozhatott a Szűzanyával, továbbá az egykori tanítványokkal, gyógyult betegekkel, vakokkal, talán Lázárral is. A gyűjtött anyagból -valószínűleg már Szent Pál mellett működve – összeállította az evangéliumot.

 

Azt már Szent Pál leveleiből tudjuk, hogy fogságában ott van az apostol mellett, közvetlenül a vértanúsága előtt is. Majd Achájában, Dél-Görögországban működött püspökként, később valószínűleg Patara városában ő is vértanú lett Kr. u. 84-ben. Maradványait 357-ben vitték Konstantinápolyba.

 

Lukács festő is volt. Neki tulajdonítják a római Maria Maggiore-bazilikában őrzött Mária-képet. Ennek annyi az alapja, hogy a Szűzanyáról a legtöbbet és a legszebben Lukács beszél, s így, ha nem is ecsettel, de képet rajzol róla. A hagyomány szerint a Szűzanya sok dolgot megőrzött a szívében és emlékezetében éppen azért, hogy később a szent evangélistáknak elmondhassa. Lukács pedig felkereste őt, és mint az Újszövetség frigyszekrényének, sok kérdést tett fel az Üdvözítőről, s kérdéseire sorban választ kapott. Így írhatta meg az evangélium elején olyan részletesen Jézus gyermekségtörténetét, benne Mária imádságával, a Magnificattal és Zakariás himnuszával, a Benedictusszal.

 

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet
Az összeállítás forrása: katolikus.hu