Az emmauszi úton – beszámoló a XXIV. Családkongresszusról

A keresztény család örömhír a világnak – halljuk gyakran Ferenc pápától, amikor a családpasztorációról beszél. Ennek az örömhírnek a terjesztésére vagyunk hivatottak mindnyájan, akik hisszük és valljuk, hogy – ahogy Szent II. János Pál pápa mondta – Az emberi nem jövője a családtól függ.  Őriznünk és ápolnunk kell a család javait, hirdetnünk kell szépségét, és segítenünk kell küldetésének teljesítésében, hogy minden család valóban örömhír legyen. A Máriabesnyőn november 9-11 között megrendezett XXIV. Családkongresszus vezető témája volt a keresztény nevelés.

A 2013-as köznevelési törvény vezette be a kötelező etikaoktatást, mely kiváltható felekezeti hittannal – kezdte előadását a kongresszuson Udvardy György megyéspüspök, az Országos Hitoktatási Bizottság elnöke. – Azóta minden egyházmegyében sikerült megszervezni az iskolai hittanoktatást. A 2016. októberi adatok szerint mindegy 187 ezer gyerek tanul etikát, 192 ezer pedig katolikus hittant. Mivel vannak átfedések, legalább 260 ezer gyerekkel találkozunk az órákon.

Az új helyzet egyszerre jelent a katolikus egyházi szereplők számára új terheket és lehetőségeket is. Az iskolai hittan sokak számára az evangélium hirdetésének első színtere, ami arra figyelmeztet bennünket, hogy nem az általunk közölt igazságokra vágynak, hanem az a feladatunk, hogy együtt haladjunk velük és társaik legyünk az élet útján.

A katekézis címzettjei elsősorban a felnőttek, elsődleges színhelye a plébánia. Az iskolában viszont még csak a Jézus Krisztusban való hit feltételeinek megteremtése lehet a cél, ez még csak az „előszoba”. Vannak olyan vallásos szülők, akik a hitbeli növekedést akarják vele biztosítani a gyermekük számára, míg mások csupán kulturális tartalmakként tekintenek a hittan által közvetített tudásra – az ő gyermekeik számára a kultúra lelkét kell felmutatniuk a katekétáknak.

A szülők jelentős része, noha nem gyakorolja a vallását, kapcsolatot keres velünk az iskolai hittanoktatás választásával, ezért a katekéták kiemelt feladata az ő meghallgatásuk, értelmes kérdések feltételéhez segítésük a hit és tudás viszonylatában és a bűnre vonatkozóan – tudtuk meg Udvardy György püspöktől. – Van, aki biztonságot, van, aki konkrét segítséget, mások spirituális erőt, a misztériumok megtapasztalását remélik az egyházakkal való kapcsolatfelvételtől, és életük fontos pontjain egyházi megerősítést keresnek akkor is, ha nem vallásosak. Ez nagy lehetőséget jelent a felekezeti hittanoktatás számára. A tanácstalan mai ember a figyelmünket, megértésünket igényli, mint ahogy az emmauszi tanítványok Jézus gondoskodását.

Fontos, hogy a katekéták egyszerre legyenek jó szakemberek és apostolok. A huszonnegyedik családkongresszuson a résztvevők arról tanakodtak, hogyan tehetnénk a leghatékonyabban a gyermekekért, a családokért. Jézusra szeretnénk hasonlítani, aki – mint Udvardy György oly érzékletesen elmondta – az emmauszi tanítványokhoz fordul, kérdezi és meghallgatja, megérti őket.

Forrás: MKPK Családbizottsága hivatalos honlapja