Az Oltáriszentség a Szeretet Szentsége – folytatódott a felkészülés a NEK-re Debrecenben

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye „NEKtek-Veletek” címmel megrendezésre kerülő programsorozattal készül a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A rendezvénysorozat második alkalmán, melyet a debreceni Megtestesülés plébánián augusztus 4-én tartottak, az egyházmegye plébániáinak templomi szolgálattevői vettek részt.

Sekrestyések, kántorok, hitoktatók, templomgondnokok és kórustagok érkeztek Geszterédről, Újtikosról, Bökönyből, Hortobágyról, Nyíregyházáról, Hajdúszoboszlóról, Újfehértóról és Hajdúnánásról. A megjelenteket Tóth László plébános atya köszöntötte. Köszönetét fejezte ki azért, hogy a templomi szolgálatot teljesítők ilyen nagy számban elfogadták a meghívást, és plébániai feladataik mellett időt szakítottak e találkozóra.

A program engesztelő szentségimádással kezdődött az Oltáriszentség előtt: a közös imádság alkalmat adott az elcsendesedésre, a megtestesült Isten titkának szerető szemlélésére. Majd a résztvevők – papok, egyházi szolgálattevők és hívek – együtt imádkozták az isteni irgalmasság rózsafüzérét.

Majd előadásokkal folytatódott a találkozó: Maga László polgári plébános történelmi áttekintésében felvázolta, hogy a legszentebb szentséget több névvel is illették a régi időkben: nevezték az „angyalok kenyerének”, „útonjárók eledelének”; Aquinói Szent Tamás a „Szeretet Szentségének” nevezte (Sacramentum Caritatis). Az Eucharisztia lényegét ez utóbbi elnevezés fejezi ki legjobban, Szent II. János Pál pápa is így említette egyik enciklikájában – emelte ki az előadó. „Az Eucharisztia az együttléten is túlmutat. Nemcsak együtt akarok vele lenni, hanem eggyé akarok válni vele. (…) Testi éhségünket a kenyér csillapítja, lelki éhségünket az égi kenyérrel csillapíthatjuk.” Előadása második részében Maga László a sekrestyések tevékenységéről szólva kifejtette: szent feladat és szent szolgálat ez; a lelkipásztor után a sekrestyés van legközelebb az Oltáriszentséghez; kiváltság is, csak szeretettel végezhető. A sekrestyés nemcsak a templom és az oltár rendjéért, tisztaságáért felelős: a lelkében is rendnek és tisztaságnak kell lennie, és ez sok esetben megterhelő feladat; olyan küldetés, ami csak a hit megtartásával és folyamatos táplálásával teljesíthető.

Tóth László atya a sekrestyések szolgálatát méltatta; háláját fejezte ki áldozatos közvetítő munkájukért, amit a papok és a hívek között végeznek. Talán kevesebb megbecsülést kapnak, mint amennyit megérdemelnek, ezért nem vonzó pálya ez a fiatalok körében – szögezte le.

Tirpák Ferenc egyházzenész a kántori hivatás helyzetéről tartott előadást. Elmondta, hogy egyre nehezebb hozzáértő, magas szintű tudással rendelkező szakembert találni. Véleménye szerint szükséges lenne néhány változtatást bevezetni a kántorképzésben, és nagyobb társadalmi elismerésre lenne szükség, hogy vonzóbb legyen ez a pálya a fiataloknak. Kitért az egyházzene jelenkori problémáira is: egyre inkább terjedőben van az egyházi könnyűzene, a populáris műfajok beköltözése a templomokba, ám az ilyen zenei műfajokban éppen a szakralitás vész el, az az üzenet, amit az egyházi énekek hivatottak közvetíteni – fejtette ki. Hozzátette: a jó megoldás az lenne, ha az egyházi énekeket vinnénk ki a templomokból, és közelítenénk az ifjúsághoz az oktatásban. Nem nekünk kell alkalmazkodnunk a fiatalok igényeihez, hanem a fiatalok igényeit kell a valódi értékekhez igazítani. Tiszta forrásból kell megújítani és megerősíteni az egyházzenét, melynek alapja a gregorián és az értékes, hagyományos népi egyházi énekek – hangsúlyozta Tirpák Ferenc.

Dobos Mihály, a debreceni Szent Anna-székesegyház karnagya az egyházi énekekről beszélt. Ő is kiemelten fontosnak tartotta a szakmai hitelességet. Az egyházi ének nem más, mint Isten igéjének ünnepélyes előadása – hangsúlyozta a karvezető, aki számos latin nyelvű katolikus éneket írt át magyarra, amelyek néhány évvel ezelőtt kötetben is megjelentek.

A program szentmisével ért véget. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés következő alkalma szeptember 1-jén 15 órától lesz a Megtestesülés plébánián. A meghívott vendégek a plébániai csoportok, lelkiségi mozgalmak tagjai lesznek. Előadást tart Mészáros Domonkos OP.

Forrás: Magyar Kurír