Bosák Nándor püspök: Az Eukarisztiában találja meg az emberiség a békét és nyugalmat

A SERRA Közösség szervezésében Bosák Nándor nyugalmazott püspök tartott előadást az „Oltáriszentség” címmel január 31-én. Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániájának díszterme csaknem megtelt érdeklődőkkel, akik a püspök úr gondolatain keresztül mélyebb betekintést nyertek az egyház eme misztériumába.


Püspök atya előadásában felhívta a hívek figyelmét a 2020-ban, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, mely éppen ezt a fontos szentséget kívánja minden ember figyelmébe ajánlani. A kongresszus közel 150 éves múltra tekint vissza, magyarországi jelmondata: „Minden forrásunk belőled fakad.” Az ünnepségsorozat, melyre már most készülünk, arra is hivatott, hogy életpéldánkon keresztül bizonyítsuk a világnak: az élet Jézus Krisztusban van. Jézus pedig valóságosan közöttünk van az Oltáriszentségben, azért, mert kézzel fogható akart maradni a benne hívők számára.

A püspök atya az Eukarisztia liturgikus ünneplésének kialakulását és hagyományait is bemutatta, hangsúlyozva, hogy már az apostolok korában, az ősegyház életében is kiemelt szerepet kapott. Az Apostolok Cselekedetei így ír a jeruzsálemi hívekről: „Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (Ap.Csel 2,42). A Szentírás idézett szakasza jól ismerteti a mai napig bemutatott szentmise alapjait. A kenyértörés, melyet ma Oltáriszentségnek vagy Eukarisztiának nevezünk, a kezdetektől fontos tápláléka a híveknek.

Végezetül püspök atya az 1938-as, hazánkban megrendezett Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus egyik gondolatával zárta előadását: „Az Eukarisztiában találja meg az emberiség a békét és nyugalmat.” Ennek megtalálását kívánta nyugalmazott főpásztorunk hazánknak, Európának és a világnak.

Az előadás után jó hangulatú agapén beszélgethettek a jelenlévők és oszthatták meg egymás közt gondolataikat.

Gerhes József