Búcsúra készül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Hagyományosan július utolsó vasárnapján – idén 29-én – rendezik meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját Máriapócson, melyre több ezer zarándokot várnak szerte az egyházmegyéből, akik gyalogosan, kerékpárral vagy épp autóbusszal érkeznek majd a helyszínre. A búcsúünnepen Palánki Ferenc megyéspüspök fél 11-kor mutat be ünnepi szentmisét egyházmegyénk papjaival. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján a hívek teljes búcsút nyerhetnek.

A búcsúkról szóló tanítás szorosan kötődik a bűnbocsánat szentségéhez. A meghatározás szerint: “A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése részben vagy teljesen, amelyeket a katolikus hívő, aki megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesítheti tagjait.”

Hittétel, hogy Isten a bűnösséggel és az örök büntetés adósságával együtt nem mindig törli el az ideiglenes büntetések adósságát. A bűnbánat szentségében mi is elnyerhetjük bűneink bocsánatát és az örök büntetés adósságát, de ezek után is megmarad az ún. ideigtartó büntetés, amelyért itt a földön, vagy a túlvilágon kell szenvedések által elégtételt nyújtanunk.

Isten végtelen irgalmassága azonban lehetővé teszi, hogy ezt az “adósságot” rendezzük önkéntesen vállalt vezeklésekkel. Elégtételt nyújthatunk Istennek a bűnbánat szentsége keretében, a vállalt és teljesített penitencia elvégzésével, az egyénileg választott bűnbánati cselekedetekkel, vagy búcsúnyerés által. Az elégtétel és a búcsú között az a különbség, hogy az elégtétel esetében mi igyekszünk “jóvátenni” bűneinket, a búcsú esetében pedig az egyház nyújt segítséget a bűnbánó és vezeklő embernek. Az egyház jóvoltából elbúcsúzhatunk (innen a búcsú magyar elnevezése) az ideigtartó büntetésektől. Azaz nemcsak az irgalmas Isten, hanem az egyház mint lelki-kegyelmi közösség is segít rajtunk.

Forrás: itt. 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet