Egy- és háromnapos bibliai élménypedagógiai képzések hitoktatóknak 2018. februárban

Gyerekek és fiatalok egyéni- és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül – A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely akkreditált bibliai élménypedagógiai képzése Nyíregyházán!

A képzés vezetője: Bányai Sándor, címzetes egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), tanító, szabadidő-szervező, élmény- és kalandpedagógiai tréner, a Szakmai Műhely alapítója, vezetője és Módi Kinga lelkész, tréner.

Időpontja: 2018. február 9-11., (péntektől vasárnapig)
Helyszíne: Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet (ELI), 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.

A részvétel díjtalan!

 

Akkreditációs pontok száma: a 277/1997 (XII.22) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált 30 órás pedagógus–továbbképzési program

Szakmai modulban kapott pontok: 15 pont

A három nap időbeosztása:

  •  2018. február 9., péntek: 10.00-18.00
  •  2018. február 10., szombat: 9.00-18.00
  •  2018. február 11., vasárnap: 9.00-16.00

Jelentkezési határidő: 2018. január 20. A maximális létszám 24 fő.  

 

Amennyiben nincs lehetőséged háromnapos képzésen részt venni, kínálunk egy egynapos bibliai élménypedagógiai képzést:

Időpontja: 2018. február 17. (szombat)
Helyszíne: Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet (ELI), 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.

A részvétel díjtalan!

Szakmai modulban kapott pontok: 5 pont

Jelentkezési határidő: 2018. január 20.  

 

Jelentkezni és érdeklődni:

Tóthné Bakai Bertánál
Telefon: +36 30 687 6377
Mail: hitoktatasiiroda@dnyem.hu

 

A Kalandok és Álmok Szakmai Műhelyről

A Szakmai Műhely célja
A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely célja önálló, döntésképes, felelősségteljes generáció nevelése és fejlesztése. Pedagógusok képzésén keresztül tudjuk értékeinket eljuttatni a gyerekekhez és a fiatalokhoz. A szociális kompetenciák fejlesztését elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk ahhoz, hogy a gyerekek megállják a helyüket az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, családban, közösségben, munkahelyen.

A képzés célja
A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül.

Kinek szól a képzés?
Mindenkinek, aki nevelési és hitéleti céljai megvalósításának érdekében új, játékos módszereket kíván használni: hitoktatóknak, lelkészeknek, egyházi iskolákban tanító pedagógusoknak, egyetemistáknak, tanítóknak, osztályfőnököknek, önkénteseknek, tanároknak, illetve bárkinek, aki érdeklődik a téma iránt.
Mindenkinek, aki szereti a kihívásokat, új élményekre vágyik, szeret és mer játszani, és mer a vallástanításhoz játékosan, újszerű módon nyúlni.
Azoknak, akik korábban nem, vagy csak futólag találkoztak és ismerkedtek meg az élménypedagógiai módszerével, de kíváncsian és nyitottan állnak a mélyebb megismerés elé!

Kik vagyunk mi?
Szakmai Műhelyünk a hazai élménypedagógia meghatározó bázisa, az első akkreditált pedagógus-továbbképzés alapítója a témában. 2007 óta száznál is több hazai és határokon túli képzéssel a hátunk mögött folyamatosan fejlesztjük, aktualizáljuk annak tartalmát. Trénereink a napi iskolai tanítási gyakorlat élesen jelentkező szükségszerűségeit ötvözik az egyetemi élménypedagógiai kurzusok tapasztalataival, külföldi és hazai forrásokra támaszkodva, más tréningek és módszerek legjobb, legeredményesebb munkaformáit is beépítve. V. Miről tanulunk majd?

  • „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ámosz 3,3). Páros és kiscsoportos kommunikációs gyakorlatok, csoportszabályok; bemelegítő (jégtörő és energetizáló) játékok és gyakorlatok egyénileg, párban és teljes csoportban.
  • „Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok” (I. Thessz. 5,21). Az élménypedagógia elméleti alapjai: a tapasztalati tanulás köre, a fokozatosság elve, a gyakorlatok levezetésének módszerei, az értékelés, reflexió jelentősége, szerepe, levezetésének technikái.
  • „Kihívtalak a káldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul” (I. Móz. 15,7). A komfort-, a pánik- és a tanulási zóna megismerése, a kockázatok felmérése, kezelése, a kihívás jelentősége; problémamegoldó gyakorlatok.
  • „Egymás terhét hordozzátok” (Galata 6,2). Csoportdinamika, a csoportfejlődés fázisai, a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei élménypedagógiai módszerekkel; csapat- és bizalomépítő játékok és tevékenységek; együttműködési szituációk, nehezített kommunikációs helyzetek.
  • „Megtanítalak téged az útra, amelyen járj” (Zsolt. 32,8). Élménypedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése, lebonyolítása; játékváltoztatás és kitalálás eszközei, módjai.

Milyen módszereket használunk?
Elsősorban saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket. A csoport tagjainak készen kell állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.

Korábbi bibliai élménypedagógiai képzéseinkről http://www.kalandokesalmok.hu/bibliai-elmenypedagogia/ található képes beszámoló.