Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet – ELI

Felföldi László

„Programjaink lehetőséget biztosítanak a hétköznapok monotóniájának megtörésére, hogy Istenre és lelki-szellemi életünkre figyelve, felfrissülve igazítsuk életünket a helyes irányba, és így térhessünk vissza az egyházközségeinkbe.”

(Felföldi László általános helynök, az ELI intézetvezetője)

 

A II. Vatikáni Zsinat (1962–65) ún. lelkipásztori intézetek felállításának szükségességéről hozott döntését követően nyílt lehetőség a Magyar Püspöki Kar számára, hogy az egyházmegyék plébániáival együttműködő lelkipásztori intézeteket alapítsanak a papság és a világi szolgálattevők folyamatos képzésére. Az Országos Lelkipásztori Intézetet (OLI) 1989 tavaszán Budapesten alapította meg Paskai László bíboros, prímás azzal a céllal, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt.

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete (ELI) 2017 óta Nyíregyházán működik, közös épületben a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániájával. Az intézet irányításával Palánki Ferenc megyéspüspök a társszékesegyház plébánosát, Felföldi László általános helynök atyát bízta meg 2017. augusztus 1-től.

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézetének épülete Nyíregyházán

Az intézet a papi hivatásgondozás jegyében papi rekollekciók keretében lelkinapokat rendez az egyházmegyében szolgáló papság részére meghívott előadók részvételével. A papi rekollekciók Palánki Ferenc püspök atya szándéka szerint további programokkal egészülnek ki a fiatal papok számára, akik kötetlen beszélgetések során találkozhatnak a főpásztorukkal is, hogy felmerülő nehézségeikre választ vagy megerősítést kapjanak. A Lelkipásztori Intézet – a Szentatya útmutatásai és a világegyház tapasztalatai alapján – továbbképző kurzusok keretében nyújt segítséget a plébánosok számára a pasztorációs- és közösségépítő feladatok eredményesebb végzéséhez a legmegfelelőbb eszközök megtalálásában.

 

Az ELI-hez tartozik a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye Hitoktatási Irodája, mely lehetőséget biztosít a hitoktatóknak a töltekezésre és megújulásra mind szakmai, mind lelki területen. A számukra szervezett továbbképzésekkel szeretnék elérni, hogy a hitoktatók szívvel-lélekkel adják tovább Krisztus szeretetének üzenetét és titkát egyházközségükben és saját életükben, hogy a Katolikus Egyház világi szolgálattevőiként elfogadással, szeretettel, nyitott szívvel, hiteles példával, imádságos lelkülettel és lelkiismeretes munkával mutassanak életünk központjára, Krisztusra. A Hitoktatási Iroda szervezi a hitoktatók kreditrendszerű továbbképzéseit, valamint ellátja el a hittanórák szakmai felügyeletét, melyek nyilvántartását az országosan bevezetett Bellarmin Hitoktatási Nyilvántartó Rendszerben koordinálja, mely a hitoktatók munkáját teszi és ellenőrizhetőbbé.

 

A katolikus világiak szolgálatában az ELI ad otthont az egyházmegye lelkiségi mozgalmainak, továbbá akolitusok továbbképzését, ministráns találkozókat, egyházmegyei ifjúsági programokat szervez az intézet. Az aktívan szolgáló kántorok szakmai továbbképzését és lelki megújulását is szem előtt tartja.

 

Az ELI által szervezett szakmai programok az interneten is nyomon követhetők az ELI hivatalos honlapján és közösségi portálján is.

 

@ Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet