Egyházmegyei ministránstalálkozót tartottak Nyíregyházán

Ünnepi püspöki szentmisével kezdődött az egyházmegyei ministránstalálkozó április 7-én, húsvét fényében Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnázium épületében. Kálmán József plébános, ministráns- és hivatásreferens már második éve szervez találkozót a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye templomaiban oltár körüli szolgálatot végző fiatalok számára. A hangulatos, vidám rendezvényen idén közel 150-en vettek részt, köztük az egyházmegye kispapjaival.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök homíliájában hangsúlyozta, hogy a keresztények nem futamodnak meg a küldetésüktől, hanem megtalálják hivatásukat és hűségesen megállják a helyüket a világban. A főpásztor példaként említette a papnövendékeket, akik Isten terveként életüket adják mások szolgálatára. Mindenkinek van hivatása az élet különböző területein, ahol tanúságot tehet keresztény hitéről. Majd a püspök az egyszerű írástudatlan tanítványokra irányította a figyelmet, akiket maga Jézus hívott meg. Egyszerűségük és annak ellenére, hogy sem Mária Magdolnának, sem az emmauszi tanítványoknak nem akarták elhinni Jézus feltámadását, Jézus rájuk bízta az evangélium hirdetését. Rajtuk keresztül akarta hirdetni a megváltás örömhírét, mert Ő nem lecseréli a gyengéket, hanem megerősíti őket, és nem az alkalmasokat választja, hanem a meghívottakat, választottakat teszi alkalmassá.

„A ministránsoknak is Krisztus katonáinak kell lenniük az oltár mellett, szolgálni kell a szentmisén, amikor megjelenik a feltámadt Krisztus” — hangsúlyozta a főpásztor, majd hozzátette: a pap után a ministráns van a legközelebb Jézushoz, akiket Ő megbíz, hogy hirdessék az evangéliumot az iskolában, családjaikban. A szentmise végén Palánki Ferenc megáldotta azokat a Benedek-kereszteket, amelyeket a résztvevők mint Krisztus katonái ajándékba hazavihettek.

A szentmise után a ministránsok a kispapok vezette kiscsoportos beszélgetéseken, Ki mit tud elméleti, majd kreatív játékon vettek részt, ezt követte Füleczki István egri egyetemi lelkész és ifjúsági zenekara koncertje, tanúságtétele. A délutáni Kérdezz-felelek program során ezúttal Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, valamint Németh István, az egyházmegye diakónusa válaszolt a fiatalok kérdéseire. A találkozót Gyetkó László plébános által összeállított, jól bevált Legyen ön is milliomos! kvízjátékkal zárták.

Kálmán József ministránsreferens már öt éve végzi ezt a szolgálatot, amely számára nagy megtiszteltetés. Bízik abban, hogy a hagyományteremtő szándékkal rendezett találkozón egyre több ministráns fog részt venni. Abbéli örömét is kifejezte, hogy tapasztalata szerint a ministránsok száma nem csökken olyan mértékben, mint az egyházközség híveinek száma. A Szentlélek mindig küld munkatársakat, hiszen a papi hivatást választók nagy százalékban a ministránsok közül kerülnek ki. Éppen ezért nagyon fontosnak tartja a plébánosok részéről a velük való törődést, közvetlen kapcsolat kialakítását. Ezen a találkozón is volt olyan egyházközség, ahonnan húsz ministráns érkezett. Ez is a személyes törődésnek az eredménye.

Forrás: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye