Együtt halad az úton a plébánia és az egyházmegyei fenntartású középiskola

Több alkalommal is érintettük már oldalunkon az ifjúságpasztoráció azon kérdését, amely külön-külön említi a plébániák és az egyházmegyei középiskolák fiataljainak a jelenlétét az Egyházban. Egyházmegyénk székesegyházának közössége, a debreceni Szent Anna Főplébánia konzorciumi partnerével, a Forrás Egyesülettel, valamint a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium az EFOP-1.3.7-17-2017-00230 „Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a társadalmi kohézió erősítése céljából” című pályázat keretében olyan komplex programot valósít meg, amely a résztvevők reményei szerint választ ad azokra az aktuális kérdésekre, amely a plébánia, illetve a vele szorosan együttműködő egyházmegyei iskola életében felmerül.

 

 

A plébánia már korábban is elsődleges feladatai között tartotta számon az önszerveződő közösségek működésének támogatását. A pályázat lehetővé teszi, hogy számos programmal és közösségi alkalommal bővítse az eddigi lehetőségeket. Kiemelt célunk, hogy a plébánia megszólítsa azokat a fiatalokat is, akik az iskolán keresztül kapcsolódhatnak be a plébániai mindennapokba. Kialakításra került egy közösségi tér, vendégelőadók segítségével tárják fel a fiatalság életét érintő legnagyobb problémákat, a szenvedélybetegségektől kezdve a pályaválasztáson át egészen a családalapítás kérdéséig. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak kész programokat kínáljon a fiatalságnak, ne pusztán a fogyasztói szempont érvényesüljön, hanem maguk a fiatalok is váljanak kezdeményezővé, sőt egyfajta kortárs segítői kör kialakításával a fiatalság egymás támogatását is könnyebben szervezheti meg. Kialakulni látszik annak a lehetősége is, hogy olyan közös programok szülessenek, amelyben az iskola fiataljai a plébánia idősebb korosztályhoz tartozó tagjaival közös eseményeken, projekteken találkoznak, együttműködnek, így is hozzájárulva ahhoz, hogy a korosztályok közötti kommunikációs szakadék csökkenjen, vagy akár el is tűnjön. A kétéves projekt ideje alatt számos közösségi tevékenység, érdekes rendezvény színesíti a mindennapjainkat. A képzések, támogató és felvilágosító programok révén megerősödő kisközösségek a projekt végére nem csak saját maguk számára képesek egy jobb világot teremteni, hanem a környezetük felé is közvetítik a hitből fakadó élet örömét.

 

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet