Elbírálták az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zenei pályázatait

A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága 2017 júliusában pályázatot írt ki az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszára, szentségimádási énekre, mise-ordináriumra, illetve a szentmise propriumára. A kongresszus lelkipásztori előkészítésének kiemelten fontos eleme a zenei előkészület. Érdekesség, hogy a mise-ordináriumra kiírt pályázat díjazottjai között van Kovács Szilárd orgonaművész, a pécsi székesegyház zenei igazgatója, aki 2003-2014 között egyházmegyénkben, a debreceni Megtestesülés templomban szolgált kántorként.

A zenei pályázatokat bíráló zsűri tagjai:

 • Csanády Lőrinc hegedűművész
 • Dobszay Benedek ferences szerzetes
 • Harmath Dénes orgonaművész
 • Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész
 • Kiss Zsuzsanna zeneszerző, karvezető
 • Sapszon Ferenc karnagy, zeneszerző
 • Tardy László karnagy, kántor
 • Tolcsvay László zenész, zeneszerző (himnuszpályázat)

Himnuszpályázat

A himnuszpályázatra érkezett 74 mű közül a zsűri a kiírás szempontjait figyelembe véve nem talált minden kritériumnak megfelelőt, ezért a himnuszpályázat zárt, meghívásos rendszerben folytatódik.

Bácskay Zsolt Krisztus, légy velünk! című dala különdíjban részesült.

Ács Dávid László Világ, borulj térdre! című művét kiemelkedőnek értékelte a zsűri, de több szempont miatt átsorolta az áldozási ének kategóriába.

 

Mise-ordinárium pályázat

A mise-ordinárium pályázatra 52 orgonára és más hangszerekre írt mise-kompozíció érkezett. A zsűri nem osztott ki I., II. és III. helyezést, hanem a legjobbnak ítélt nyolc művet díjazta, melyeket bizonyos szempontból kiemelkedőek. Ezek a következők:

 • Gável Gellért: Latin Mise Gitáron – Lelkesítő hangvételéért
 • Komesz Zsolt: Mise ordinárium – A gitáros és orgonás nyelvezet virtuóz ötvözéséért, újszerű fogalmazásmódjáért
 • Kovács Szilárd: Missa Quinqueecclesiensis – Kiemelkedő zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
 • Kovács Szilárd: Magyar mise – Kiemelkedő zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
 • Nagy István: Missa Solemnis – Kiemelkedő zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
 • Nagy István: Szent István mise – Magyar hagyományokban gyökerező hangütéséért, biztos formálásáért
 • Szalai Péter: Mise ordinárium – A nép által való könnyű énekelhetőségéért
 • Varga László: Magyar mise – Magyar hagyományokban gyökerező hangütéséért, biztos formálásáért 

A szentmise propriumai

Felajánlási ének

Felajánlási ének kategóriában 15 pályamű érkezett. I. és III. helyezést a zsűri nem osztott ki.

II. helyezést értek el:

 • Szalai Péter: Összegyűltünk oltárodnál
 • Sillye Jenő: Kenyeret és bort hoztunk 

Áldozási ének

Áldozási ének kategóriában a 19 dal közül:

I. helyezett

 • Ács Dávid László: Világ, borulj térdre!

II. helyezett

 • Gável Gellért: Krisztus Lelke

III. helyezett

 • Szalai Péter: Áldunk Téged, Jézusunk

Kivonulási ének

Kivonulási ének kategóriában 13 dal érkezett.

Különdíjat kapott:

 • Gável Gellért: Ave
 • Dr. Horváth Ágnes: Krisztus, te fénye a szent angyaloknak 

A szentségimádási ének pályázatra érkezett 32 dal közül:

I. helyezett

 • Pipó József: Áldott angyali kenyér
 • Varga László: Pange Lingua

II. helyezett

 • Balatoni Sándor: Ó, legszentebb nagy Szentség
 • Nagy Lajos: Szívem csak Érte dobban

Köszönjük minden alkotónak a lelkes részvételt!

Gratulálunk a díjazottaknak!

Forrás: Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága