Életre bátorító katekézis – Ökumenikus szimpóziumot rendeztek hitoktatóknak Nyíregyházán

Két történelmi egyház hitoktatói vettek részt azon a közös képzésen, melyet a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány rendezett Nyíregyházán november 24-én. A Nyírségi Református Egyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területéről érkezett hitoktatókat Dr. Gaál Sándor református esperes és Felföldi László általános helynök köszöntötte. Fontos esemény volt ez mindkét felekezet számára, hiszen azok vehettek most részt közös képzésen, akik nap mint nap egymás mellett, egymást segítve végzik a katekézist.

 

Ezt követően Dr. Bodó Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, a Katechetikai Központ alapítója tartott előadást az Életre bátorító katekézisről. A nagyívű előadás átfogó képet adott a mai kor emberiségének kihívásáról: a félelemről és szorongásról, amelyre nem válaszolhatunk másképpen, csakis „létbátorsággal”. Katekézisünk sem nélkülözheti a bátorságot! „Ne féljetek!”  (Lk. 5,10) – bátorít minket maga Krisztus.

 

A délelőtt további részében Kustárné Almási Zsuzsanna katechetikai szakértő (a Katechetikai Központ vezetője) és Dr. Arany Erzsébet bábpedagógus vezetésével közös karácsonyi interaktív foglalkozáson vettek részt a katekéták, majd délután műhelymunka keretében bábokat készítettek a résztvevők a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan.

 

A szervezők ezúton szeretnék megköszöni Kedvesné dr. Herczegh Máriának, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatási rektorhelyettesének, hogy elindította a két történelmi egyház kapcsolatfelvételét a hitoktatás, a katekézis területén.

 

Megköszönik továbbá a Katechetikai Központ (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) munkatársainak, hogy tágították a résztvevő hitoktatók látásmódját; élményekkel és „kézzelfogható” segédeszközökkel is gazdagítva őket.

 

Tóthné Bakai Berta
hitoktatási koordinátor
Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet