Táncmeditációs lelkinap hitoktatóknak

Táncmeditációs lelkinapot szervezünk hitoktatóknak