Gyöngyszemek – Az egyházmegye hitoktatóinak tartottak női lelkinapot a Jézus Szíve Társasága nővérei

Első alkalommal szervezett női lelkinapot egyházmegyénk Hitoktatási Irodája a katekéták számára 2019. november 30-án Debrecenben, ahova Mézinger Gabriella és Balla Erika, a jezsuita lelkiségű, magyar alapítású női rend, a Jézus Szíve Társasága (SJC) nővérei hozták el Gyöngyszemek névre keresztelt lelkiségi műhelyüket. A lelkinap női identitásuk megerősítésében, saját nőiségükkel kapcsolatos útkeresésük kiteljesítésében segítette a hitoktatókat, akiknek a folyamatos szakmai továbbképzések mellett immár a lelki megújulásra és töltekezésre is lehetőséget biztosít a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye.

 

 

Gyöngyszemek a kagyló testének belsejébe került homokszemekből kiválasztódás útján keletkeznek a szervezetbe kerülő idegen anyagok elleni védekezés eredményeként. Ezekhez az egyedi és értékes gyöngyszemekhez hasonlította Gabi nővér és Erika nővér a nőket, akik nemcsak biológiai tényként, hanem beteljesítendő életútként és sorsfeladatként is kapták nőiségüket, annak minden szépségével, próbatételeivel és sebeivel együtt, melyek mind szerepet játszanak abban, hogy minden nő egyedi és értékes gyöngyszemmé váljon. A Jézus Szíve Társasága nővérei által évekkel ezelőtt útnak indított, Szent Ignác-i lelkiségen alapuló műhelymunka abban segítette a résztvevőket, hogy a nőiségük zarándokútja során szerzett szépségekre és sebekre, mint a női méltóság kincseire és értékeire tekintsenek.

 

 

A hitoktatók életeseményeik felidézésén és a jelenlevőkkel történt megosztásán keresztül kutatták, hogy azok milyen érzéseket, élményeket idéznek fel bennük. Ezeket kibontva felismerhetik, hogy milyen életfeladatra hívta őket az Isten: szempont volt, hogy a női szerepkörök megélése mellett a hivatás megtalálása, a kapott talentum kibontakoztatása, és az istenkapcsolat mélyítése egyaránt hangsúlyos és kiegyensúlyozott figyelmet kapjon az életfeladat kibontásában. A lelkinapon a személyes történetek bensőséges, közvetlen hangvételű megosztása, valamint a közös imák a résztvevők személyes istenkapcsolatának mélyítését is segítették.

 

 

A nővérek tiszta forrásból merítve a Szűzanya életének egy-egy állomását állították a résztvevők elé, akinek az élete követendő minden keresztény nő számára. Mária életútja, aki egész életében Isten akaratát kereste, ráirányítja figyelmünket női mivoltunk értékeire, a női, az anyai és a feleség szerepek tisztaságára.

 

 

A lelkinap végén a nővérek azzal az útravalóval engedték útjukra a hitoktatókat, hogy adjanak teret életükben annak, amire hívja őket az Úr. Merjék megélni értékeiket, gyöngyszem-létüket, mely által a környezetükben élőket, családtagjaikat és tanítványaikat is gazdagítani tudják, mert ez az igazi belső békét hozza majd el számukra. A hagyományteremtő hitoktatói női lekinapot a Svetits Katolikus Intézet diákkápolnájában megtartott szentmisén zárták a katekéták, melyet Fodor András püspöki helynök atya mutatott be.

 

© Egyházmegyei lelkipásztori Intézet / Papp Erika