Hamis énkép, virtuális szeretet, az Istenhez való kötődés nehézségei – Korunk kihívásai és az azokra adott válaszok a hitoktatásban: hitoktatóknak rendeztek szakmai napot Nyíregyházán

A hitoktatás területén napjainkban tapasztalható problémák értelmezésére és megoldására keresték a választ a professzionális kommunikáció jegyében egyházmegyénk katekétái azon a szakmai napon, amelyet 2019. szeptember 21-én rendezett számukra a Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet Nyíregyházán, a Szent Imre Gimnáziumban. A téma elismert szakértői a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) Katechetikai Központjából érkeztek. Dr. Bodó Sára tanszékvezető docens, Dr. Arany Erzsébet főiskolai docens és Kustárné Almási Zsuzsanna, a Katechetikai Központ vezetője szakmai előadást tartottak, valamint kreatív szakmai műhelymunkát vezettek a hitoktatók számára.

 

Egyházmegyénk katekétáit Felföldi László atya, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetője köszöntötte, majd Dr. Bodó Sára tartott inspiráló előadást, mely osztatlan sikert aratott a megjelent hitoktatók körében. A DRHE elismert kateketikai szaktekintélye, aki lelkészként is szolgálja a Református Egyházat, előadásában kiemelte, hogy korunkat, így az iskolás korosztály mindennapi életét is a technika, az informatika, az internet, az okostelefon, a közösségi média állandósult jelenléte határozza meg. A hitoktatóknak újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézni, folyamatosan keresniük kell azokat a módszereket, amelyekkel fel tudják kelteni a gyermekek figyelmét a bibliai történetek mondanivalói iránt, és kutatniuk kell, hogyan találják meg a közös kapcsolódási pontokat a gyermekek technika uralta világával.

 

A mai kor gyermekei már nem olvasnak könyvet, nem néznek televíziót, mindent azonnal akarnak, életüket az új típusú média tölti ki, ami sokkal erősebb hatást gyakorol rájuk, mint a saját személyes, emberi kapcsolataik. Mivel a környezet életét is az okos eszközök határozzák meg, legtöbbször a valóságos emberi kapcsolatok hiánya vezeti arra a gyermeket, hogy napi rutinjában az első és legfontosabb dolga kézbe venni a telefont és jelet küldeni magáról a világba, majd izgatottan figyeli, milyen gyorsan reagálnak az üzenetére. Ettől függ aznapi boldogsága vagy épp boldogtalanság érzete – hangsúlyozta a kateketikai szakember.

 

A gyermekek egyre több időt töltenek okos eszközeik előtt és egyre kevesebbet egymás társaságában, sőt egyre gyakoribb, hogy egymás melletti fizikai jelenlét esetén is az eszközöket használják kapcsolattartásra. Ebben a virtuális világban nem a valós arcát látjuk az embereknek, mindenki arra törekszik, hogy önmagáról idealizált képet mutasson a külvilág felé: egy olyan képet, amilyet szeretné, ha látnának róla. Ez hamis énképet alakít ki, eltorzítva a gyermek személyiségét, amely így napi szinten boldogtalansághoz, depresszióhoz vezethet a gyermek életében. Ezáltal sérül a személyes emberi kapcsolata, a közösségben való viselkedése, tapasztalásai, és ami legfontosabb, személyes kötődése Istenhez. Így a legfontosabb kérdés a hitoktatásban, amire megoldást kell találni, hogyan tudná a gyermek befogadni Istent az életébe és hogyan tudna szíve minden bizalmával kötődni Istenhez, ha neki nincs ilyen személyes tapasztalata és kötődése.

 

Korunk mutatója, az új típusú média a katekézis, a hitoktatás számára is fontos információkat hordoz – folytatta Dr. Bodó Sára. Ma a gyermekek nem olvasnak könyveket. Márpedig a Biblia könyv. Mégis egyre gyakoribb, hogy egy-egy szentírási részt is az okos eszközön keresünk ki. Márpedig a kütyük állandó használata örökös versenyt gerjeszt, állandó sikerkényszert idéz elő, és olyan lelki hatásokat eredményeznek bennük, melyek megkérdőjelezik a jóságban, a szépségben, az emberben, az Istenben való hitet. Ebben a virtuális világban nagyon nehéz azt mondani a gyermeknek, hogy el is fogadja, látod, hogy Isten mennyire szeret? Van egy képe a szeretetről, de az egy virtuális szeretet.

 

Az okostelefonozás legfőbb problémájának az mutatkozik, amikor a gyermek nem használja, nem tud a környezetére figyelni, mert állandó hiányállapot lép fel, azzal van elfoglalva, azt keresi. A probléma megoldása nem az okos eszközök használatának korlátozásában van, hanem abban a valós világban, amelyik nem figyel a gyermekre, ahonnan szinte menekülnek az őket meghallgató (?) közösségi platformok felé. Ezért hordoz kiemelkedően fontos információkat a katekézis számára az új média használata, korunkban betöltött szerepe – hangzott el az előadásban.

 

A katekéták csoportos műhelymunkával zárták a napot Dr. Arany Erzsébet és Kustárné Almási Zsuzsanna szakmai irányításával.

 

A szakmai nap megrendezését a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány támogatta.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet / Papp Erika