Hitoktat-ok: „20 éve a hivatásom pályáján”

„Köztünk élnek, ismerjük őket plébániáink közösségeiből; rájuk bíztuk legdrágább kincseink, a gyermekeink hitéleti oktatását. Ők a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló hitoktatók, akik az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet honlapján megjelenő sorozatban vallanak hitükről, személyes küldetésükről.”

Baloghné Szabó Judit gyermekként mindig arról ábrándozott, hogy egyszer majd tanár lesz. Majd az álomból valóság lett, Judit a Jóisten kegyelméből ma hitoktató Balmazújvároson és Nagyhegyesen. Azt vallja, hogy többet kapott, mint amennyit hivatás gyanánt kért, hisz a hitoktatás során nemcsak tárgyi tudással gazdagíthatja a gyermekeket, hanem közelebb terelgeti őket Jézushoz és általa a Mennyei Atyához.

–       Gyakorló katolikus családból származok és 23 éves koromban az akkori plébánosom, Szenes József atya indíttatására végeztem el Egerben a hitoktatói szakot. 1995-98. között jártam az Egri Hittudományi Főiskolára, ami meghatározó három évet jelentett számomra a pályakezdésben. Két nagyobb zarándokúton vettem részt a csoporttársaimmal Rómában és Medjugorjéban, ami a lelki életemre volt nagy hatással. Visszagondolva elmondhatom, hogy kegyelemben gazdag „alapozásom” volt. Természetesen nem feledkezem meg a családi támogatásról sem, hiszen nagyban részesei voltak ők is a „sikeremnek”: a férjem, a szüleim, és még az akkor élő, drága jó nagymamám.  Szenes József atyának is nagyon sokat köszönhetek, aki a mai napig támogat, sőt néhány évvel ezelőtt, amikor nehézségeim adódtak, ő volt az, aki végig biztatott, hogy igenis itt a helyem. Végül, de nem utolsó sorban, hanem az elsőként, a Jóistennek tartozok hálával, hogy erre a pályára hívott engem.

Judit 1998-tól óvodában kezdte hitoktatói pályáját, majd iskolákban fakultatív hittant és a hétvégi plébániai hitoktatást vezetett. 2011-ben a reformátusok iskolát alapítottak Balmazújvároson és azóta ott hitoktatója a katolikus gyermekeknek.

–       Református oktatási intézményben tanítani számomra igazi kihívás, hiszen kisebbségben vagyunk mi, római katolikusok, mint általában Debrecenben és környékén, de Balmazújvároson kifejezetten sok a református hívő. Ennek ellenére nagyon szeretek itt lenni. Köszönhető ez Szabadi Árpád iskolaigazgatónak, aki maximálisan támogat, és minden feltételt megteremt, hogy a két felekezet egymás mellett biztosítsa az itt tanulók hitbeli gyarapodását.

Judit hivatásában a teljességre törekszik, az Egri Hittudományi Főiskolán történt végzése után 16 évvel újból iskolapadba ült.

–       Jelenleg egy szakmai feladat befejezésén dolgozok: 2014-ben a Nyíregyházi Hittudományi Főiskola 4+1 éves hittanár-nevelőtanár szakán lettem hallgató. Ebben a tanévben Isten segítségével már végezni fogok, így most a szakdolgozatom és portfólióm elkészítésén dolgozok. Számomra most a legfontosabb cél, hogy eredményesen zárjam főiskolai tanulmányaimat.

Judit nagyon szereti a gyerekeket, sokszor játékos keretek között tanítja őket, a legújabb hitoktatási módszereket alkalmazva „játszva hittanoznak”. Az Örömhír átadása során nála az örömön és a nevetésen van a hangsúly.

–       Fontos, hogy a tanítványaim jól érezzék magukat. Örömmel tölt el, ha az iskola folyosóján meglátnak és szaladnak hozzám és a kisebbek átölelnek. A másik nagy örömöm, hogy amikor 1998-ban elkezdtem a plébániai hitoktatást, az akkori hittanosaimnak azóta gyermekeik születtek, akiket babakocsival hoznak a templomba: ők a leendő újabb generáció. Büszkeséggel tölt el, hogy 2017 szeptemberében megszerveztem egyházközségünk gitáros énekkarát, amelyben sok hittanosom énekel, és örömömre szolgál, hogy szívesen jönnek és énekükkel a vasárnapi szentmiséken szolgálnak.

A hitoktatói pályán töltött húsz évvel a háta mögött, szolgálatában Judit szakmai hitelességre törekszik és személyes példamutatással jár elöl, mert hisz abban, hogy mindaz, amiről beszél a gyermekeknek, arról az életvezetésében is tanúságot kell tennie.

–       Számomra az ideális hitoktató amiről beszél és tanúságot tesz, legyen összhangban az életével. Példamutatásban a gyerekek előtt haladjon, és együtt haladva vezesse őket az üdvösségük útján, Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy tudják, ha el is válnak útjaink, bármikor megkereshetnek problémáikkal. Hogy mindig bizalommal legyenek a Jóisten felé, és bármi éri őket az életben, tudják azt, hogy Ő itt van velünk és a tenyerén hordoz minket, és végtelen szeretettel van irántunk. Erre a szeretetre adunk mi választ a hitoktatás keretében.  Az egyik kedvenc idézetem, ami a hittan terem falán olvasható: „ Engedjétek  hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az isten országa” (Lk 18,16).

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet / Papp Erika