Így ünnepeltünk a szent három nap püspöki szertartásain

Nagycsütörtök délelőtt olajszentelési misét tartottak a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, Nyíregyházán, melyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az egyházmegye papjaival együtt mutatott be.  A liturgia során megszentelte a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát, majd a megjelent lelkipásztorok hálát adtak papi hivatásukért, majd megújították felszentelésükkor tett papi ígéreteiket. A szentmisén Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök is részt vett. Az asszisztenciát az egyházmegye plébániáiról érkezett ministránsok látták el.

Az utolsó vacsora történéseit felidéző nagycsütörtök esti ünnepi szentmisén a debreceni Szent Anna-székesegyházban az Eukarisztia, a Szeretet szentségének alapítására emlékezve Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Jézus vágyáról, szívének mélységéről beszélt.

 

A nagycsütörtöki liturgia részeként került sor a lábmosás szertartására is. Ahogy Jézus megmosta tanítványainak lábát az utolsó vacsora előtt, úgy Palánki Ferenc püspök atya is megmosta 12 jelen levő férfiember lábát, amellyel az Egyház Jézus Krisztus alázatát, az ember iránti mély szeretetét idézi.

A szentmise végén az Oltáriszentséget őrzési helyére vitték a székesegyház egyik mellékoltárára: ezzel jelképezve Jézus elfogatását és elhurcolását. A főoltárról leszedték annak minden díszét és az oltárterítőt: ezt nevezzük oltárfosztásnak, Jézus szenvedésének és ruháitól való megfosztásának szimbolizálására, majd a nagycsütörtöki szentmise csendben fejeződött be.

A szent három nap második napján, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök vezette a nagypénteki szertartást Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, melyen jelen volt Bosák Nándor, egyházmegyénk nyugalmazott püspöke is. A liturgiát a csönd, a Krisztus halála felett érzett gyász hangulata járta át a bevonulástól kezdődően – amikor papság és az asszisztencia csendben, ének- és orgonaszó nélkül járult a díszeitől nagycsütörtökön megfosztott oltár elé – egészen a szertartás befejező mozzanatáig, a szent sír megnyitásáig.

A szertartás kezdetén az egyházmegye püspökei a vértanúságot jelképező piros miseruhában leborultak az oltár előtt, ami az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jelenítette meg. A liturgiában az olvasmányokat követően a János-evangélium szerinti szenvedéstörténetet, a passiót adta elő a társszékesegyház kórusa.

A nagypénteki szertartásban az egyetemes könyörgések következtek az emberiség nagy kéréseiért, majd a főpásztor a virágvasárnap letakart feszületről vette le a leplet és kezdetét vette a kereszt előtti hódolat: amikor a hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt. A szertartás a Miatyánk elimádkozása és az áldozást követően a szent sír megnyitásával fejeződött be a társszékesegyházban.

Március 31-én, nagyszombaton este kezdetét vette a katolikusok legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból és mindenkit meghívott az örök életre. Este 8 órakor húsvéti vigília-szertartásra gyűltek össze a hívek Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban, ahol Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke vezette az ünnepi liturgiát.

A nagyszombati, húsvéti vigília a tűzszentelés szertartásával kezdődött a székesegyház előtti kis téren, ahol a lobogó tűz megszentelt lángjával Palánki Ferenc megyéspüspök meggyújtotta a húsvéti gyertyát, amely Jézus testét szimbolizálja, benne a halálos sebeket jelző tömjénszegekkel, és melynek lángját az asszisztencia közreműködésével szétosztották a hívek között, akik egymásnak átadva a tüzet, meggyújtották saját gyertyáikat, melynek nyomán Krisztus fénye betöltötte a sötét templomot. A templom sötétségében, a gyertyák fényénél olvasták a szentírási olvasmányokat.

A Glória felhangzásakor megkondultak a székesegyház harangjai, megszólalt az orgona és a csengők, kigyúltak a templom fényei. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdette a felolvasott evangéliumi rész is.

A szertartásban a főpásztor megszentelte a keresztvizet, majd következett a keresztelés szertartása és a hívek keresztségi fogadalmának megújítása. A nagyböjtöt lezáró húsvéti ételek megáldást követően hosszú sorokban indultak feltámadási körmenetre a hívek, hogy hirdessék az egész világnak a feltámadás örömhírét:

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja!

Fotók: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye,
Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

@ Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet