Imafüzet jelent meg beteglátogatóknak püspöki ajánlással

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkáját segítendő, régi-új imafüzetet adott ki az egyházmegye, Palánki Ferenc megyéspüspök ajánlásával 2019 adventjén. Egyházmegyénk beteglátogatói ebből merítenek és ezt adják át a kórházban fekvő betegeknek a látogatások alkalmain.

 

Az imafüzet először 2014-ben jelent meg magánkiadásban Dr. Berényi Dénes emlékére, aki a Szent Család-plébánia Kamilliánus Családcsoportjának alapító tagjaként vett részt beteg testvérek látogatásában, kísérésében. A kamilliánus családok a betegeket segítő, a lelkipásztorral együttműködő világi hívőkből álló csoportok. Az első debreceni Kamilliánus Családcsoport alapítójának, Dr. Berényi Dénesnek és házastársának, dr. Bódor Elvirának, a csoport vezetőjének állít emléket az imafüzet újbóli kiadása, akik mindig szívükön viselték a betegek és elesettek támogatását.

 

A Kamilliánus Családcsoport önkéntesei napjainkban a Debreceni Megtestesülés plébánián találkoznak. A csoport tagjai önkéntes beteglátogatókként a Kenézy Gyula Kórház Rehabilitációs osztályának betegeit látogatják rendszeresen. A kamilliánusok az idei adventben, az előző évek gyakorlatához hasonlóan, immár 5. alkalommal a Megtestesülés plébánia közössége számára mézeskalács vásárt szerveznek 2019. december 15-én vasárnap. Az ott összegyűjtött pénzből készülnek a csomagok a rehabilitációs osztály betegei számára. 2019. december 18-án pedig a Svetits Katolikus Gimnázium diákjai adnak karácsonyi műsort az ünnepet a kórházban töltő betegeknek. Ekkor kerülnek átadásra a csomagok is, melyek mellé ebben az évben ún. igés lapokat is kapnak a betegek. A lapok Dr. Berényi Dénes és dr. Bódor Elvira emlékére készültek, magánfelajánlásból.

 

Kamilliánus szerzetesek először 1591-ben érkeztek Magyarországra, de csak a 18. század második felében telepedtek le. Jelenlétük harmadik hulláma 1985-től számítható, amikor Anton Gots osztrák szerzetes atya laikusokon, a kamilliánus családokon keresztül plántálta Szent Kamill szellemét országunkban. Az igazi lendületes építkezés 1992-ben, a rendszerváltás után indult meg, amikor 15 család működésével kapott helyet az egész országot, sőt a határon túli területeket is behálózó mozgalom a betegek, idősek, rászorulók anyagi- és lelki megsegítésére.

 

Gots atya 1995-ben települt át Magyarországra és megalapította a Magyarországi Kamilliánus Rendet Nyíregyházán. Napjainkban Magyarországon kevés kamilliánus szerzetes él, a laikus testvérek viszont az ország 27 kórházában és 30 szeretetotthonban működnek. Létrejött egy „hivatásos” közösség, a Szent Kamill Orvosi Közösség budapesti központtal, melynek tagjai olyan lelkészek, orvosok és terapeuták, akik tudatosan Krisztusi szellemiségben dolgoznak. A kamilliánus közösség magyarországi központja ma is Nyíregyházán a Szent Kamill Rendház és Noviciátus, melynek elöljárója P. Kovács Levente Gyula OSCam, a rend magyarországi vezetője, aki a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkatársaként mintegy összekötő kapocs a laikus és hivatásos kamilliánusok között.

 

A Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök előszavával kezdődő imafüzet szolgáljon betegeink, hozzátartozóik és az őket kísérő beteglátogatók lelki táplálékaként.

 

Berényiné dr. Felszeghy Márta
a DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat koordinátora

 

 

Püspöki előszó a beteglátogatók imafüzetéhez

 

A szenvedés, a betegség a keresztény ember életében is fájdalmas megtapasztalás. Jóllehet az istenhívő ember tudja, hogy a testi szenvedés, a félelmetes elhagyatottság, a szomorú magányosság, a lelki és érzelmi sivárság, az öregség kilátástalan, gyötrelmes érzései Krisztus megváltó kereszthalálában nyerik el értelmüket, mégis nehezen tudja zúgolódás nélkül elfogadni életének ezeket a súlyos keresztjeit.

Az egyházmegyénkbe települt kamilliánus atyák és a kamilliánus családok világi tagjai nemes elszánással, önkéntesként nagy buzgósággal, fáradhatatlanul látogatják a testi és lelki betegségben szenvedő testvéreinket. Debrecen városában jelen vannak a Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány, a Szent László Domonkos Plébánia önkéntesei is.

2019 májusában a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében Római Katolikus Kórházlelkészi Szolgálat kezdte meg működését az egyházmegye területén található kilenc kórházban. Munkatársai főállású beteglátogatók, lelkigondozók, papok. Fő feladatuk a lelkigondozói beszélgetés, a beteglátogatás, mely során odafigyelést, együttérzést, megértést és időt ajándékoznak a betegeknek.

Ez a kis imafüzet is azért készült el még 2014-ben, hogy erőt adjon a fájdalmas órákban, vigaszt nyújtson a betegségben, közvetítse az Isten akaratába való belenyugvás kegyelmét, erősítse a kishitűek bizakodását, felébressze a csüggedők reményét, megvilágosítsa a testi-lelki szenvedés krisztusi értelmét, és kísérője legyen haldokló testvéreinknek a Jézushoz vezető úton. Jelen kiadásban ennek az imafüzet átdolgozott változatát veheti kézbe az olvasó.

Az imafüzet azonban nemcsak a betegek kezében lehet lelki támasz a szenvedésben, hanem a betegekkel törődő, őket ápoló, gondozó hozzátartozóknak is irányt mutat.

Szeretettel ajánlom az imafüzetet a betegek mellett szolgálatot teljesítő lelkipásztorok, beteglátogatók és a családtagok figyelmébe is.

Főpásztori áldásom kísérje a betegségben és szükségben szenvedő híveket, és kérem Isten bőséges áldását papjaimra és világi segítőikre, akik a betegpasztorációban munkálkodnak. Váljék kezükben ez a kiadvány lelki útravalóvá a beteg testvérek szolgálatában.

 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, 2019. október 1.

  

Palánki Ferenc

debrecen-nyíregyházi

megyéspüspök

 

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet