Jubileumi hálaadó szentmise az akolitusi szolgálatért Nyíregyházán

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára 25 évvel ezelőtt avatott először akolitusokat Bosák Nándor püspök atya a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, Nyíregyházán. 2018. október 20-án, szombaton püspöki szentmisében adnak hálát az akolitusok a társszékesegyházban azért, hogy Istentől kapott szolgálatukkal segíthetik a püspök és a papok munkáját. Egyházmegyénkben jelenleg 100 fölött van a világi akolitusok száma.

Akolitusavatás 2012-ben a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Jézus parancsa szerint az Egyház minden tagjának kötelessége a tanúságtétel, az apostolkodás (vö. Jn 15, 27). Mindnyájunknak építenünk kell Krisztus titokzatos testét, az Egyházat, mégpedig a magunk módján, az Istentől kapott szolgálatunk révén.

Míg a felszentelt papoknak az a feladata, hogy hitelesen közvetítsék Isten igéjét, bemutassák a legszentebb áldozatot, kiszolgáltassák a szentségeket és vezessék Isten népét, viszont a világi híveknek az a kötelessége, hogy szavuk és jó példájuk által jelenvalóvá tegyék az Egyházat a családokban, a munkahelyi közösségekben, de a társadalmi élet egyéb területein is.

A világi hívek apostoli hivatásának a gondolata – koronként változó formában – mindig is élt az Egyházban. Napjainkban kiemelkedően fontos ez a feladat, hiszen a fogyatkozó papi létszám mellett, sőt alkalmanként helyettük, a világiaknak is részt kell venniük bizonyos lelkipásztori szolgálatokban és feladatokban. Különösen is kívánatos az akolitusok közreműködése a vasárnap megszentelésénél.

Az akolitus görög eredetű szó: követőt jelent. Szolgálata az asszisztenciában alapvetően a gyertyához kötődött, ezért nevezték gyertyavivőnek is. A II. Vatikáni Zsinatot követően megújult liturgiában a világi krisztushívő férfiakat lektori, majd akolitusi szolgálattal bízták meg és avatták fel.  

Három feladat ellátására kapnak megbízást: közösség építésére, igeliturgia vezetésére és áldoztatásra. Az Eukarisztia rendkívüli kiszolgáltatójaként feladatuk a szentmiséken való áldoztatás, a szent edények purifikálása (elöblítése és megtörlése), illetve szükség esetén elviheti az Oltáriszentséget betegek és idősek részére a templomon kívül eső helyszínekre is. Ruházatuk egyszerű fehér alba vagy kukulla, amely a szolgálatuk egyszerűségét jelzi.

A lektori és az akolitusi szolgálatot az Egyházi Törvénykönyv és a megyéspüspök rendelkezései szabályozzák, valamint a megbízott plébános útmutatása szerint végzi. Az akolitussá avatandók kétéves képzés során készülnek fel, ahol liturgikus, biblikus, egyháztani, plébániavezetési és lelkiségi útmutatásokat kapnak.

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet

 Felhasznált irodalom: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve