Kett-képzésre várjuk a hitoktatókat

A Debrecen Nyíregyházi egyházmegye Hitoktatási Irodája újra KETT pedagógiai képzést szervez hitoktatók számára két helyszínen. 2020. február 14-én, pénteken 9.00-16.00 óra között Nyíregyházán, valamint 2020. február 15-én, szombaton Debrecenben. A képzést Sipos Edit, a módszer hazai szakmai vezetője tartja. Jelentkezni emailben: hitoktatasiiroda@dnyem.hu címen lehet.

 

 

Franz Kett eddig három alkalommal tartott képzést Magyarországon. Ma is aktívan munkálkodik az általa megalkotott pedagógiai szemlélet kutatásában (Institut für Franz Kett Pädagogik). Figyelemmel kíséri a közeli és távoli munkatársainak a tevékenységét. Életének és életművének is lehetne a mottója egy jókívánság, amivel gyakran búcsúzik a leveleiben: „ÖRÖMÖT, ERŐT ÉS BÁTORSÁGOT KÍVÁNOK AZ ÉLETEDHEZ!”

 

Ki az a Franz Kett?

 

Franz Kett 1933-ban született Münchenben. Filozófiát és teológiát tanult, majd tanárként dolgozott. A München-Freisingi Egyházmegye Oktatási Hivatalának vezetőjeként dolgozott, amikor Esther Kaufmann nővérrel együtt elkezdte felépíteni sajátos módszertanát. Együtt alapították meg a „Religionspädagogische Praxis” című folyóiratot, amely 2009-ig az értelemorientált-egységes pedagógia szaklapja volt. 2010-ben Franz Kett önálló kiadót alapított és a pedagógiai írásait évkönyvekben jelenteti meg. 2010-ben megalakult az Institut für Franz Kett Pädagogik, amelynek célja a Franz Kett által megalkotott pedagógia szemlélet kutatása, hiteles megőrzése, továbbgondolása és népszerűsítése.

 

 

Mi a képzés célja?

 

A képzés célja, hogy a résztvevők a Franz Kett pedagógia elméleti és módszertani alapjaiba betekintést nyerjenek és megismerjék azokat a teológiai, lélektani és pedagógia szempontokat, amelyek a Kett foglalkozások mögött állnak. A képzés célja, hogy bemutasson egy olyan reformpedagógiai szemléletet, amelynek alapja a Viktor Frankl által a figyelem középpontjába állított gondolat: az ember alapvető szükséglete, hogy higgyen az élet értelmességében, és keresse élete értelmét. A szervezők célja, hogy az aktuális évszakhoz, ünnepkörhöz illeszkedő foglalkozásokon keresztül éljék át és tanulják meg a résztvevők a Kett módszertan alapjait. A módszer oktatói vallják, hogy az alkotás, a játék, a szó, az ének, a tánc az elbeszélt és megélt történetek mind képesek arra, hogy általuk Istenről, a világról és magunkról tanuljunk.

 

Kiknek szól a képzés?

 

  • Mindazoknak a hitoktatóknak, akik szeretnének kreatív és tartalmas foglalkozásokat vezetni a közösségeikben.
  • Akik hisznek abban, hogy a vallásos nevelés az egész személyiség bevonásával valósulhat csak meg.
  • Aki szívesen kipróbálna új módszereket a pedagógiai, nevelői munkában.

 

A képzés tartalmi egységei:

 

Elmélet:

– a Franz Kett pedagógia alapelvei

– a Franz Kett pedagógia teológiai és filozófiai alapjai

– fejlődéslélektani és valláspszichológia alapok.

 

Gyakorlat:

– felfedezni és megtapasztalni saját magam, értékeimet

– felfedezni és megtapasztalni magamat és másokat a közösségben

– bibliai szövegek feldolgozása

– mesék és történetek feldolgozása.

 

További információk Tóthné Bakai Berta hitoktatási koordinátornál kérhető.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet