Kreditpontok jóváírása

A hitoktatói továbbképző programokhoz kapcsolódó pontokat csak a rendezvény teljes időtartamán történő részvétel esetén van lehetőség jóváírni. Az ELI Hitoktatási Irodája által szervezett programokon szerzett kreditpontokról igazolást az iroda állít ki.

 

Ha valaki szabadon választott lelkinapon vagy lelkigyakorlaton vesz részt, az ott szerzett és aláírt igazolást nyújtsa be a Püspöki Hivatalnak a hitoktató területi illetéskéssége szerinti koordinátor nevének feltüntetésével!

 

További információk:
Tóthné Bakai Berta, hitoktatási koordinátor
Mail: hitoktatasiiroda@dnyem.hu
Tel.: 30/6876377

 

© Hitoktatási Iroda