Meditációs lelkinap április 7-én Nyírszőlősön

Isten Lelke lakik bennetek (1Kor 3,16)

Meditációs lelki napra várjuk mindazokat, akik keresik a megállást, az elcsendesedést, és szeretnének tudatosan, minőségi idővel Isten felé fordulni. Amikor közösségben vagyunk, többnyire hangosan imádkozunk – kötött vagy spontán megfogalmazott imákkal, itt azonban a közösségi imának a csendes módját gyakoroljuk, amikor szavak és gondolatok nélkül, önmagunknál maradva közösen időzünk Isten jelenlétében.

A napi program a szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat kereteit követi, ebbe vezeti be a résztvevőket. Ajánljuk gyakorlott meditálóknak, az imában otthonosan mozgó személyeknek és kezdőknek, akik megismerkednének ezzel az imamóddal. Mindenkit szívesen látunk, aki betartja a kereteket és tiszteli, őrzi mások csendjét.

Helyszín: Nyírszőlős, Buczkó Atanáz Közösségi Ház
Időpont: 2018. április 7. szombat 9.30-16.00

Jelentkezni lehet Tóthné Bakai Bertánál telefonon: 30/6876377
Mailben: hitoktatasiiroda@dnyem.hu

A lelki napot vezeti TARISKA ESZTER!
Tariska Eszter 1955-ben született. Házasságban, anyaként élt, és a debreceni Kodály Kórus énekeseként dolgozott. Férje halála megtérést hozott számára, ettől kezdve a szemlélődő élet felé fordult, és megismerkedett Jálics Ferenc lelkigyakorlatával, ami további döntő fordulatot hozott az életébe. Jelenleg egyedül él. A kontemplatív imát tartja “fő foglalkozásának”. Csoportos és egyéni lelkigyakorlatokat vezet egyedül és JÁLICS FERENC jezsuita szerzetes – a kontemplatív ima egyik legjelentősebb elő mesterének – segédjeként.

Amikor a Fiú lelke az emberben lakik, a benne lévő Szentlélek az Atya felé fordul, ahogy Isten Fiában teszi. Akkor az emberben nincs többé emberi gyengeség, nincs többé se ima, se kérés, se kívánság, se gondolat, se változatos emberi élet, se az idelenti dolgok felidézése, sem a túlvilágiaké. Teljes az egység a Fiú lelkével, aki beszél az emberben és tudja, hogy egészen Isten Fia, és mint ilyen, családiasan tud beszélni a saját Apjával. Ő már nem az, aki imádkozik, hanem aki befogadja az imát. (Dalyatha Szent János)