Megérkezett Debrecenbe a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós vándorkeresztje

„A szentek, mint egy-egy gyöngyszem néznek ránk a keresztről” – Debrecenben ünnepi hangulat uralkodik a héten, hiszen gazdag programsorozattal emlékeznek meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 25 évvel ezelőtti megalapításáról. Az események egyik kiemelkedő mozzanata 2018. május 30-június 2-ig a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keresztjének a jelenléte a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

A negyedszázados évfordulóját ünneplő egyházmegye hívei számára különösen is kegyelmi időt jelentenek e napok, hogy megemlékezésüket a kereszt tövében tehetik, amely érkezésének napja éppen egybeesett az egyházmegye alapításának napjával. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök személyes jelenléte, csöndes elmélkedése a kereszt előtt azon üzenetet közvetített a hívek számára, hogy ők is hálás szívvel járuljanak a kereszt elé az egyházmegyei közösség létrejöttéért és erősítsék meg Istenbe vetett hitüket.

A missziós kereszt érkezését izgalmas várakozás előzte meg, sokan eljöttek a hétköznap délutáni órában, hogy imádkozzanak a magyar szentek ereklyéit is tartalmazó kereszt előtt. Még a Debreceni Szent József római katolikus köznevelési intézmény legfiatalabb diákjai is átjöttek az iskolából tanáraikkal, és megilletődve csodálták Ozsvári Csaba ötvösművész által készült páratlan, monumentális alkotást.

Az érkezés napján, az irgalmasság órájában, délután 3 órakor kezdődött az igeliturgia, amelyet dr. Krakomperger Zoltán plébános vezetett. Ennek első részében a hívek az irgalmasság rózsafüzérét énekelték el Dobos Mihály karnagy irányításával.

Ezt követte Zoltán atya elmélkedése, amelyben többek között kifejtette, méltó, hogy kapcsolódjon ez az ünneplés a szent kereszt üzenetéhez, amit a Mennyei Atya kimondhatatlan szeretetében az Ő Fia, Jézus Krisztus kereszthalálában értünk végbevitt. A szent kereszt kegyelmi gyümölcseiből már eddig is részesedtünk és szívbeli vágyunk, hogy mindaz, amit Jézus Krisztus keresztje hirdet, váljon életté, elsősorban családjainkban, közösségeinkben, egyházmegyénkben, egész magyar nemzetünkben és Isten világméretű családjában.

A plébános azt is hangsúlyozta, a Szent kereszt üzenete életünket akarja áthatni, mint ahogyan azon boldogok és szentek életével tette, akiknek ereklyéi ékesítik a keresztet, és akiknek példája bennünket is arra ösztönöz, hogy váljon szent magyarokká.

Ezután a plébános elmondta, a kereszt üzenete Jézus Krisztus kereszthalála óta megváltozott, már nem egy kivégzőeszköz, hanem a tiszta szeretet jele, amellyel a Fiú mindvégig kötődött hozzánk, megváltásra és irgalmasságra szoruló emberekhez. A kereszt a remény és a bizalom felébresztésének a műve, amit a Szentháromságos egy Isten az emberek elé tárt — fogalmazott Dr. Krakomperger Zoltán atya.

A homília után segítségül híva a szenteket, a jelenlévők elénekelték a Mindenszentek litániáját, majd ugyanúgy, mint azt a nagypénteki szertartáson teszik, hódolatra járultak a kereszt elé, megérintették, megcsókolták azt, és csöndben fohászkodtak kérve az Isten irgalmas, megváltó szeretetét.


A következő napok programjai szerint június 31-én csütörtökön délelőtt a debreceni a Szent József Gimnázium diákjai tanáraikkal, délután pedig a Svetits Gimnázium tanárai és diákjai, imádkoznak a kereszt előtt.

Ugyancsak ezen a napon, május 31-én 18:00 órától Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök püspökké szentelésének 25. évfordulóján ünnepi ezüstpüspöki hálaadó szentmisét mutat be a Szent Anna-székesegyházban.

Június 1-én, pénteken a missziós kereszt előtt délelőtt 9 órától egész napos csöndes, zenés, elmélkedéses imaórákat vezetnek Debrecen hat római katolikus plébániáinak közösségei és a Boldogasszony Iskolanővérek Rend tagjai.

18:00-tól beat-mise lesz a Szent Anna-székesegyházhoz tartozó Dalárda közösségének közreműködésében.

Június 2-án, szombaton a ünnepségsorozat központi rendezvényét tartják. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise lesz a székesegyházban, amelyen részt vesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a határon túli magyar egyházmegyék főpásztorai, további meghívott egyházi és világi méltóságok, az egyházmegye papjai és hívő közössége, szerzetesrendek tagjai, valamint az egyházmegyei intézmények vezetői. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz.

A missziós kereszt egyházmegyei útvonala

május 30-június 2. – Debrecen, Szent Anna-székesegyház

június 2-7. – Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

június 7-11. – Mátészalka, Kossuth tér 2

Június 11-13. – Kisvárda

június 14-17. – Ajak

június 18-20. – Egyek

 

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye / Kovács Ágnes