Mi, magyarok úgy várjuk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, mint a karácsonyt – Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja tartott előadást a kongresszusról Debrecenben

Hitből fakadó öröm tölti el a szívünket, készülve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, mint amikor várjuk a karácsonyt. Mi, magyar katolikusok évek óta az eseményeken való aktív részvétellel várjuk a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszust, ennek kézzel fogható módja az is, hogy templomainkban a vasárnapi szentmisék elején, vagy végén imádkozunk a nagy egyházi ünnepség sikeréért – kezdte prezentációs előadását dr. Dolhai Lajos, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, aki a 2020. szeptember 13-20-ig Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus céljáról, az előkészület folyamatáról és főbb eseményeiről beszélt február 19-én, Debrecenben, a Kölcsey Központban.

 

 

Az előadás – amelyet a KÉSZ debreceni csoportja szervezett –, tartalmi szempontból három részből állt. Előadónk először magáról a kongresszusról, majd az előkészület folyamatáról, legfontosabb elemeiről beszélt, végül a legfőbb várható eseményekre hívta fel a jelenlévők figyelmét.

 

A bevezető gondolatok után Dolhai atya a kongresszus logóját, szimbólumát mutatta be, amely már talán mindenki számára ismert. A sárga színű kör és kehely az Oltáriszentségre emlékeztet bennünket, az ostyában lévő piros színű kereszt Jézus megváltó áldozatára, a négy függőlegesen lefelé forduló hullám a kongresszus alapgondolatára, jelszavára utal: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). A szimbólumon láthatjuk, hogy a hullámok nemcsak lefelé irányulnak. A vízszintes vonalak a helyszínt, Budapestet juttatják az eszünkbe, amelyet a Duna szel ketté, ugyanakkor Közép Európa népeit is összeköti. Magyarországra utal még a piros, fehér, zöld nemzeti szín is.

 

Majd az előadó magát a kongresszus kifejezést magyarázta, amely latin eredőjének megfelelően összejövetelt jelent. Ez esetben mi, a világ katolikus keresztényei találkozunk, hogy együtt ünnepeljük az Eucharisztiában köztünk lévő megváltó Jézust. Olyan lesz ez az esemény, mint egy nagy, térben és időben kitágított úrnapi szentmise és körmenet, amely alkalom arra, hogy egy héten keresztül együtt tegyünk tanúságot keresztény hitünkről és Jézus Krisztusba vetett reménységünkről.

Ez történt az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson is, amely az ezeréves Magyar Katolikus Egyház talán legemlékezetesebb, legnagyszerűbb eseménye volt. Különböző tárgyi emlékek, jelvények, kiadványok emlékeztetnek bennünket erre – tekintett vissza a nagy eseményre előadásában rektor atya, amelynek szintén az egyik fő helyszíne a Hősök tere volt. Az akkori kezdetleges közlekedési körülmények ellenére több millióan megfordultak Budapesten, és mintegy ötszázezren vettek részt a kongresszus szentmiséin. A rendezvény nagyságára utalt az is, hogy először pompázott díszkivilágításban a Lánchíd, középen a kongresszus jelvényével. A Parlament előtti téren is volt ünnepi szentmise, ahol a fotókon is látható az 1038-1938-as évszám, ez Szent István király halálának 900. évfordulójára Magyarország nagy jubileumi ünnepére utalt.

A teológiai bizottság tagja a nemzetközi eucharisztikus kongresszusok hivatalos definícióját is bemutatta, amely szerint: a közel 150 éves hagyományra visszatekintő egyházi ünnepségsorozatok középpontjában az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus áll. A kongresszusok célja, hogy a világ számos országából összegyűlt keresztények közösségében, s főként a rendező részegyház híveiben tudatosítsa, hogy az Egyház életének és küldetésének forrása és csúcspontja az Eucharisztia. Klasszikus megnyilvánulásai a szentmisék, körmenetek, szentségimádások, valamint katekézisek, tanúságtételek és kulturális rendezvények.

 

Az NEK Teológiai Bizottsága többek között a hívek számára megfogalmazott egy négyrészes hitvallást arról, hogy mit is hiszünk és vallunk mi, katolikus keresztények az Oltáriszentségről.

Dolhai Lajos atya felhívta a figyelmet arra is, hogy a hitvallásnak minden egyes szava nagy jelentőséggel bír.
• Hiszem és vallom, hogy az Eucharisztiában Isten igéje és a Szentlélek ereje által, a pap szolgálata révén, valóságosan jelen van a feltámadt, élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk adta önmagát.
• Hiszem, hogy minden szentmise áldozat, amelyben jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen keresztáldozata.
• Hiszem, hogy az Eucharisztiában jelenlévő Jézus Krisztus az örök Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel.
• Hiszem, hogy az Eucharisztia, a szeretet szentsége, keresztény életünk forrása és csúcspontja.

 

Előadónk a továbbiakban az előkészület folyamatának fontosabb dátumaira hívta fel a figyelmet.

Ferenc pápa 2016. január 31-én, a Fülöp-szigeteki Cebu városában, az akkori kongresszus ünnepi záró szentmiséje végén videóüzenetben jelentette be a következő eucharisztikus kongresszus helyszínét, vagyis a budapesti helyszínt. Ezután elkezdődött az előkészítés folyamata.
2016. május 26–28 között az Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága látogatott el Budapestre Piero Marini érsek vezetésével. Ők akkor elmondták a kongresszussal kapcsolatos vatikáni elvárásokat, és átadták a jelenlévőknek azt a forgatókönyvet, amelyet a felkészülés folyamatában is követni kell. Ez évekre, hónapokra lebontva pontosan meghatározza, hogy az eddigi eucharisztikus kongresszusok tapasztalatai alapján mikor, milyen határidős eseményt kell megvalósítani. Ehhez igazodva Erdő Péter bíboros létrehozta a kongresszus általános titkárságát és a központi irodát különböző előkészítő bizottságokkal. A titkárság vezetésével Fábry Kornél kaposvári egyházmegyés papot bízta meg, aki egyházmegyénkbe is már több alkalommal ellátogatott.

Elsőként a Teológiai Bizottság jött létre, amelynek három feladata volt. Meghatározták a kongresszus jelszavát, alapgondolatát. Majd miután a Vatikán ezt elfogadta, a bizottság azt egy dokumentumban kifejtette és magyarázta, amely segíti az előkészületben a papokat és a hitoktatókat is. Végül az a feladatuk, hogy a kongresszus kezdete előtt egy nemzetközi tudományos konferenciát rendezzenek Esztergomban a világ különböző országai neves teológusainak közreműködésével. A konferencia nyelve az angol, olasz és magyar lesz, szinkrontolmácsok segítségével. Erre 2020. szeptember 10-e és 12-e között kerül sor, amelynek programja és a részletek a kongresszus honlapján, a többnyelvű www.iec.2020.hu oldalon olvashatók. Ott minden hasznos információt, regisztrációs lehetőséget megtalálunk.

A Szentatya 2017. április 21-én hagyta jóvá és hirdette ki a kongresszus jelszavát: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ezt követően került sor a logó elkészítésére. Sajnálatos módon a 2020-as eucharisztikus kongresszusnak nem lesz új himnusza, mert a bíráló bizottság a beérkezett pályaművek között nem talált megfelelőt. Ezért az 1938-as kongresszus himnusza lesz a mostani kongresszusnak is a himnusza („Győzelemről énekeljen…”).

2018 júniusában jóváhagyták az alapdokumentumot, majd novemberben egy magyar egyházi küldöttség utazott Rómába a Pápai Bizottság plenáris ülésére, ahol 82 ország küldöttei jelentek meg, akiknek bemutatták a kongresszus alapdokumentumát, a várható eseményeket, programokat. 2019 májusában a nemzeti delegátusok érkeztek Budapestre, hogy megismerkedjenek a helyszínnel és a várható eseményekkel. Az eucharisztikus kongresszusnak minden katolikus országban van egy megbízottja, delegátusa, aki a kongresszus ügyét képviseli.

Az előkészületi eseményekhez tartozik, hogy éppen most, februárban megkezdik az önkéntesek kiképzését. Intenzív munka folyik e téren is.

Eddig több alkalommal országos szentségimádással is felívták a figyelmet erre a közelgő eseményre. Az egész világot mozgósító szentségimádás volt 2017 novemberében, a Krisztus Király ünnepe előtti szombaton, amikor 18 országban 840 helyszínen 30 000 hívő imádkozott, míg 2018. június 2-án, Úrnapja szombatján 45 ország 907 helyszínén 40 000 imádkozó volt. 2019. június 22-én, Úrnapja előestéjén és november 23-án, Krisztus Király ünnepe előestéjén is országos szentségimádáson imádkoztak a kongresszus sikeréért.

 

Itt kell megemlíteni a Forráspont programot is, amelyet 2018 szeptemberében és 2019
novemberében a magyar katolikus fiataloknak szerveztek a Budapest Sportcsarnokban,
hogy őket is megfelelően mozgósítsák a kongresszusra.

2018. november 27-e és 29-e között tudományos teológiai konferenciát tartottak Esztergomban.

A missziós kereszt is járja az országot, és az egyes egyházmegyék nagyobb városaiban szentmiséket, szentségimádásokat, előadásokat tartanak, így hívják fel a vidéki katolikusok figyelmét a kongresszus fontosságára.

Elindult továbbá a NEK Instagram, facebook, YouTube csatornája, a magyar posta is ad ki bélyeget, valamint megtörténik az ilyenkor szokásos érmekibocsájtás is.


Dolhai Lajos rektor atya mindezen előkészületi programok mellett a legfontosabbra, arra is felhívta a figyelmet, hogy mit kell tennünk azért, hogy mi magunk és az egyházközségeink megfelelően fel tudjanak készülni a nagy ünnepségsorozatra. A prédikációk, katekézisek, előadások az Eucharisztiáról, a szentmiséken való buzgóbb részvétel, egyéni és közös szentségimádások segítenek ebben. Igyekezzünk gyarapítani ismereteinket, tudásunkat az Oltáriszentséggel kapcsolatban, hogy egyre jobban értékeljük azt, és belássuk, mennyire nélkülözhetetlen a Krisztust követő keresztény életében az Oltáriszentség és a szentmise. A hátralévő időszakban tudatosabban, buzgóbban vegyünk részt a szentmiséken. Az előkészület konkrét látható formája, hogy az egyházközségekben újra megjelentek a közös szentségimádások, a papok buzdítják a híveket az egyéni adorációk fontosságára is.

 

A kongresszus dokumentumában az a szempont is megjelenik, hogy hitünket és az Oltáriszentséggel kapcsolatos hitbeli tapasztalatainkat olyan formában is megmutathatjuk, hogy az Eucharisztia a diakóniának, a hitből fakadó szeretetszolgálatnak, a keresztény testvériségnek is a forrása. A kongresszus alatt és az előkészület utolsó fázisában is nemcsak közös imádságok, különféle liturgiák lesznek, hanem nagy karitatív rendezvények is, a szegények, rászorulók megsegítésének formájában, amivel ki akarjuk fejezni, hogy mint keresztény életünknek, ennek a nagy ünnepségnek van társadalmi vonatkozása is.

A rektor atya a prezentáció befejező részében az Eucharisztikus Kongresszus programjairól, helyszíneiről beszélt.

Elmondta, hogy a kongresszus nyitányaként szeptember 10-12-ig háromnapos teológiai szimpózium lesz az esztergomi Adalbertinumban.

Az ünnepségsorozatnak három fő eseménye lesz: szeptember 13-án, vasárnap délután 15 órától nyitóprogram, majd 16 órától a nyitószentmise lesz az új Puskás Ferenc Stadionban, amelyen az ország különböző részeiből érkező 4-5000 gyermek járul először az Eucharisztiához.

A második fő esemény szeptember 19-én, szombaton lesz: 17 órakor kezdődik a Parlament előtti szentmise, utána pedig fáklyás, gyertyás szentségi körmenet lesz a Hősök teréig az Andrássy úton keresztül. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszuson több mint 500 ezer ember vett részt ezen a körmeneten. Erre a nagy eseményre is várják a vidéki katolikusokat is

A záró ünnepi szentmise pedig szeptember 20-án, vasárnap 11 órától lesz a Hősök terén.

 

A kongresszus hetében a főbb események mellett nagyon sok rendezvény, kiállítás, előadások, szentmisék, katekézisek, tanulságtételek, szentségimádások, fakultációk lesznek, amelynek helyszíne sok esetben a Hungexpo (a régi BMV) területe lesz.


Az egy hetes ünnepségsorozaton főleg a külföldi zarándokok számára számtalan gazdag kulturális és egyházi jellegű rendezvény mutatja be hazánkat, a magyar katolikus egyházat. Koncertezik a Csík Zenekar, megismerkedhetnek a 100 Tagú Cigányzenekarral, a világhírű Moszkvai Patriarchátus Kórussal, a fiatalok Ákos koncertjén is szórakozhatnak, valamint a külföldi zarándokok egy esztergomi kiránduláson is részt vehetnek.
Dolhai Lajos atya itt említette meg azt a bizánci rítusú liturgiát is, amely a Szent István Bazilikában lesz, várhatóan 50 püspök részvételével és Jusszef Abszi melkita görögkatolikus pátriárka főcelebrálásával.
A szervezők igyekeznek bevonni az ünneplésbe a katolikus fiatalokat is, éppen ezért főleg a 17-20 éves korú egyházi iskolák diákjai részére lesz egy (péntek esti) Ifjúsági est a Papp László Sportarénában. Külön megemlítendő, hogy szeptember 19-én, Családi napot tartanak a Margit-szigeten.
A programok részleteiről az Eucharisztikus Kongresszus honlapján https://www.iec2020.hu/hu/program tájékozódhatunk.

 

Dolhai Lajos rektor, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja előadásának a végén a résztvevők kérdéseire válaszolt, amelyet dr. Krakomperger Zoltán plébános moderált.

 

Forrás: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet