Óralátogatási értékelési szempontok

Hitoktatói óralátogatásokon az alábbi szempontok alapján értékeljük a hitoktatók munkáját, felkészültségét:

 

1. Személyes tulajdonságok

1.1. tantárgyhoz, tananyaghoz való hozzáállás
1.2. fellépés, megjelenés, hangnem
1.3. diákok figyelmének fenntartása
1.4. fegyelmezés
1.5. megfelelő empátia
1.6. szeretetteljes nyitottság

 

2. Az óratervezés minősége

2.1. megfelelő cél kitűzése
2.2. a célnak megfelelő feladatok kijelölése
2.3. változatos feladattípusok/munkaformák alkalmazása
2.4. időbeosztása
2.5. óra felépítése, intenzitása
2.6. ima, liturgikus elemek (pl.: köszönés) helye, módja

 

3. Az óra levezetése

3.1. a munkaszervezés
3.2. a feladatok levezénylése
3.3. a céloknak megfelelő számú feladat kitűzése
3.4. a követelmények pontos megjelölése
3.5. eszközhasználat
3.6. kérdezési technikák
3.7. a tanulók ösztönzése
3.8. empatikus problémakezelés
3.9. a tanulói teljesítmény értékelése / számonkérés
3.10. a munkalégkör
3.11. hatékony időfelhasználás
3.12. szép és helyes magyar beszéd

 

© Hitoktatási Iroda