Személyi változások a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyében

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az alábbi személyi változásokról határozott 2019. augusztus 1-jei hatállyal:

 

Bákonyi Jánost plébánosnak nevezte ki a fényeslitkei Szentháromság Plébániára és a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola lelkészévé.

 

Fodor András helynök, főesperest – minden egyéb megbízatását érintetlenül hagyva – felmentette a debreceni Szent Család Plébánia vezetése alól, helyére Kálmán Józsefet nevezte ki plébánosnak, aki egyben az Iskolanővérek Svetits Intézetében hitoktatói feladatokat is ellát majd.

 

Katona Istvánt felmentette a nyírkarászi Szent István Király-plébánia kormányzása alól és kinevezte főállású kórházlelkésznek, helyére Panyi Józsefet nevezte ki plébánosnak.

 

Hajdu István káplánt kinevezte plébániai kormányzóvá a nyírcsaholyi Szent László-plébániára.

 

Dobai Barna Ottó a továbbiakban az újfehértói Magyarok Nagyasszonya-plébánia káplánjaként szolgál majd, valamint Varga Lóránt atya a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébániára kap kápláni kinevezést.

 

Az újmisés Sziklai Dávid atya a rakamazi Szent István Király-plébániára kap kápláni kinevezést.

 

Katona István kórházlelkészt kinevezte kisegítő lelkésznek a dombrádi plébániára kékcsei lakhellyel.

 

Római tanulmányai befejeztével Nagy Csabát kinevezte a nyíregyházi a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Nyíregyházi Egyetem római katolikus lelkészévé és kisegítő lelkésznek a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébániára.

 

2019. május 17-i hatállyal Nagy Zsoltot felmentette ifjúsági referensi megbízatásából és Törő Andrást nevezte ki a referatúra vezetésére.

 

Gyakorlati évet töltő papnövendékek:

Máté Péter diakónust a kisvárdai Szent Péter és Pál-plébániára,
Szidor János diakónust a debreceni Szent Anna-főplébániára,
Halász István akolitust a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébániára küldi gyakorlatra Palánki Ferenc megyéspüspök.

 

Forrás: Kovács Ágnes / Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet