Urunk születésének hírüladása: március 25.

Urunk születésének hírüladása, a megtestesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. Egyaránt Urunk és a Szűzanya ünnepe: elnevezése szerint az Úr ünnepe, de tartalmát illetően Mária-ünnepként tartjuk számon. Pontosan kilenc hónappal előzi meg karácsony ünnepét és legtöbbször a böjti időszakra esik. Régi magyar neve Gyümölcsoltó Boldogasszony, utalva az oltás, szemzés idejére. 

 

Angyali üdvözlet (ismeretlen délnémet festő alkotása a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményéből)

 

A Katolikus Egyház ezen a napon emlékezik az angyali üdvözletre, amikor Gábriel arkangyal elvitte Názáretbe Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét:

 

“Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”

 

Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. ”Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint.” Ezután az angyal eltávozott.”
(Lk 1,26-38)

 

Ezt a napot a nők, az anyák és a termékenység ünnepeként is számon tartja Egyházunk.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet