A csoportbölcsesség adománya: hitoktatói esetmegbeszélést indít a Hitoktatási Iroda

Magányosság övezi a hitoktatói létet: általában nem tartoznak tantestülethez, a tanítás során egyedül kell vezetniük az órákat, kezelni a felmerülő helyzeteket. Egy-egy szünetben azonban szívesen megosztják az adott tanóra élményét más tanár kollégákkal, ha van rá lehetőség; formális keretek között azonban ritkán kapják meg más hitoktatók csoportos segítségét. Az esetmegbeszélés lehetőséget ad arra, hogy összegezve kapják meg a csoport bölcsességét.

Szervezési nehézségekből fakadóan ritkán valósulnak meg a tanári esetmegbeszélő csoportok, annak ellenére, hogy más segítő szakmákban (orvosoknál, pszichológusoknál, szociális munkásoknál) ez bevett támogatási forma. Számos előnnyel jár, ha egy adott helyzetben érintett hitoktató kollégák megosztják egymással oktatási gyakorlatuk tapasztalatait.

AZ ESETMEGBESZÉLÉS KERETEI

Az esetmegbeszélő csoport lényege, hogy egy eset köré szerveződik, ami lehet egy diák, egy csoport, egy szülő vagy egy esemény megvitatása. A havonta felkínálta alkalmakon a csoportot vagy az egyént moderátor szakember, Berényiné Dr. Felszeghy Márta segíti.

FELDOLGOZHATÓ ESETEK

Problémamegoldó esetmegbeszélő csoportot bármilyen iskolai, oktatási jelenség köré lehet szervezni, aminek kezelése valakinek nehézségeket okoz. Bizonyos helyzetekben ez különösen hatékony lehet. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekeket megillető egyéni bánásmód kidolgozása lehet egy tanári esetmegbeszélő témája, hiszen ez az állapot minden oktatási helyzetre kihat, ezért az adott fiatallal együttműködő pedagógusok számára értékes támpontot ad a közös gondolkodás.

Bármely viselkedési probléma, ami lehet extrém szorongás, kapcsolati nehézség, vagy ellenálló viselkedés, hatékony kezeléséhez is hozzájárul, ha a csoport segítségével egy pedagógus kialakít maga számára egy tudatos eszköztárat, ami használható az egyes viselkedések megjelenése során. Fennálló közösségi szintű problémákat is érdemes együtt átbeszélni, hiszen a kollégák is találkoznak az óráik során az újra és újra előkerülő, osztályt érintő nehézségekkel. Ilyen lehet például a piszkálódás, az erőteljes klikkesedés, vagy egy tanítást megnehezítő csoportos norma.

AZ ESETMEGBESZÉLÉS ELŐNYEI

Ha az esetmegbeszélés termékeny, az esethozót nem csak a megoldási ötletek szintjén segíti, hanem reményt és megerősítést is ad munkája folytatásához. A beszélgetés során felmerülő szempontok új megvilágítást adnak a helyzetnek, amiről már könnyebb elhinni, hogy megoldható. A hitoktatói közösségre is jótékony befolyást gyakorolhat a rendszeres esetmegbeszélés, ami minél inkább elfogadottabb támogatási formává válik, annál inkább biztosítja arról a katekétákat, hogy nem szükséges mindenhatónak és mindentudónak lenniük, mindannyian kerülhetnek olyan helyzetbe, amiben a többiek meg tudják segíteni. Ezáltal összetartóbb, nyitottabb, őszintébb és támogató közösségé válik a csoport, ami megtartó szociális hálót fon egyes tagjai köré javítva mentálhigiénés állapotukat, ezen keresztül munkájuk hatékonyságát.

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet