Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet – ELI

A II. Vatikáni Zsinat (1962–65) ún. lelkipásztori intézetek felállításának szükségességéről hozott döntését követően nyílt lehetőség a Magyar Püspöki Kar számára, hogy az egyházmegyék plébániáival együttműködő lelkipásztori intézeteket alapítsanak a papság és a világi szolgálattevők folyamatos képzésére. Az Országos Lelkipásztori Intézetet (OLI) 1989 tavaszán Budapesten alapította meg Paskai László bíboros, prímás azzal a céllal, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt.

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete (ELI) a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániájával közös épületben működik Nyíregyházán. Az intézet irányításával Palánki Ferenc megyéspüspök a társszékesegyház plébánosát, Csordás Gábor atyát bízta meg 2020. december 15-től.

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézetének épülete Nyíregyházán

Az intézet a papi hivatásgondozás jegyében papi rekollekciók keretében lelkinapokat rendez az egyházmegyében szolgáló papság részére meghívott előadók részvételével. A papi rekollekciók Palánki Ferenc püspök atya szándéka szerint további programokkal egészülnek ki a fiatal papok számára, akik kötetlen beszélgetések során találkozhatnak a főpásztorukkal is, hogy felmerülő nehézségeikre választ vagy megerősítést kapjanak. A Lelkipásztori Intézet – a Szentatya útmutatásai és a világegyház tapasztalatai alapján – továbbképző kurzusok keretében nyújt segítséget a plébánosok számára a pasztorációs- és közösségépítő feladatok eredményesebb végzéséhez a legmegfelelőbb eszközök megtalálásában.

 

A katolikus világiak szolgálatában az ELI ad otthont az egyházmegye lelkiségi mozgalmainak, továbbá akolitusok továbbképzését, ministráns találkozókat, egyházmegyei ifjúsági programokat szervez az intézet. Az aktívan szolgáló kántorok szakmai továbbképzését és lelki megújulását is szem előtt tartja.

 

Az ELI által szervezett szakmai programok az interneten is nyomon követhetők az ELI hivatalos honlapján és közösségi portálján is.

 

@ Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet