Egyházmegyénk

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) szándékának megfelelően a Magyar Püspöki Konferencia is fokozatosan hozzálátott az egyházi tartományok és az egyházmegyék új, funkcionálisabb elrendezésének kialakításához. Az átszervezés részeként II. János Pál pápa 1993. május 31-én a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójával megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. Az újonnan alapított püspökség székesegyháza Debrecenben az 1746-ban Szent Anna tiszteletére felszentelt templom, míg társszékesegyháza Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt templom lett. Bosák Nándor, az új egyházmegye első megyéspüspöke rendelkezése szerint a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház szomszédságában 1997-ben elkészült az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet (ELI) épülete.

 

Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét Szent László királyunk oltalmába helyezték az alapítók, védőszentnek választva a lovagkirályt. Az egyházmegye első püspöke Bosák Nándor 1993. május 31-én kapta meg pápai kinevezését, majd 1993. június 15-én szentelték püspökké Debrecenben. 2015-ben történt nyugdíjba vonulását követően az egyházmegye új püspöke – 2015. november 15-én történt beiktatását követően – Palánki Ferenc lett.

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén működik a Szabolcsi és a Bihari Főesperesség. A főesperességek területein helyezkednek el az esperesi kerületek. A szabolcsi részen a kisvárdai, polgári, nyíregyházi, nagykállói és a szatmári, míg a bihari részen a debreceni és a berettyóújfalui esperesi kerületek működnek. Az egyházmegye 57 plébániáján 93 pap szolgál.

 

Az egyházmegye mindennapi életében szerzetespapok és szerzetesnővérek is részt vesznek, akik a plébániavezetés mellett a betegellátásban és az ifjúságnevelésben vállalnak szolgálatot. Egyházmegyénk nagy figyelmet szentel az ifjúság nevelésére és az idősek méltó ellátására egyaránt: illetékességi területén katolikus óvodákat általános iskolákat, diákotthonokat és kollégiumokat, valamint időseket ellátó intézményt és papi otthont is működtet.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet