Országos Lelkipásztori Intézet

A II. Vatikáni Zsinat (1962–65) bízta meg a püspöki karokat, hogy a megváltozott társadalmi körülmények okán hozzanak létre a plébániákkal együttműködő ún. lelkipásztori intézeteket a papság folyamatos képzésére. Az Országos Lelkipásztori Intézetet (OLI) 1989 tavaszán Budapesten alapította meg Paskai László bíboros, prímás azzal a céllal, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt.

 

Az intézet a papság szolgálatában az útkereső plébánosok csoportját fogja össze, akik saját pasztorációjukban keresik a jelenkori magyar helyzetnek legmegfelelőbb eszközöket, felhasználva a Szentatya útmutatásait és a világegyház tapasztalatait, akik arra törekszenek, hogy a keresztség, a bérmálás és a házasság szentségének kiszolgáltatásán túl a részesülendők maradandó közösségbe kerüljenek egymással és egyházközségük egészével. Az intézet számukra lelkigyakorlatokat, továbbképző kurzusokat szervez és évente megrendezi az Országos Lelkipásztori-Teológiai Napokat a közösségi szemléletű lelkipásztorkodás szolgálatában. A lelkipásztorok munkáját pasztorális háttéranyagok készítésével támogatja.

 

A katolikus világiak szolgálatában rendszeres kurzusokat tart az intézet által létrehozott Katolikus Társadalomtudományi Akadémia (KATTA). Az ifjúság és a családok szolgálatában működik a HÁLÓ és a Katolikus Ifjúsági Mozgalom (KIM), melyek az ifjúsági csoportok egymás közti kapcsolatának elősegítését támogatja: találkozókat szerveznek az ifjúság lelki gondozására, kulturális és társadalmi tájékozódására. A kutatás és a kommunikáció szolgálatában a magyar pasztorációs feladatok folyamatainak jobb megismerésére Vallásszociológiai Központ működik, amely tudományos felméréseket végez és tanulmányokat készít, valamint lelkiségi és közösségformáló könyveket, füzeteket, újságokat, folyóiratokat állít össze.

 

Országos Lelkipásztori Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Az intézet weboldala ide kattintva elérhető.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet