Kisokos

Általános szabályok és tudnivalók ministránsoknak: amit egy ministránsnak tudnia kell

 

• Az oltárnál szolgáló ministránsok szorosan kapcsolódnak a Liturgiához.
• Fontos, hogy a ministráns szívében legyen mély vágy az Úr szolgálatára a hívek közösségében és a pap segítségére.
• Viselkedésükben legyenek példaadók, mert mindent Krisztusért tesznek. Az ő kedvéért pontosak, figyelmesek, szorgalmasok.
• A ministránsnak tudnia kell, hogy szolgálatával magasabb rendű feladatot végez, mint bármely másik társa.
• A hitbeli tudása jelentősen több legyen, mint azoknak, akik csak hittanórákon vesznek részt.

 

Viselkedés a sekrestyében és a szentmisén

 

• A templom Isten háza. A sekrestye is a templom része. Ezért imádságos szándékkal lépjük át a küszöbét: „Örvendeztem, mert azt mondták nekem, az Úr házába indulunk.” – 121. Zsoltár. Érkezéskor köszönünk a sekrestyében lévőknek (Dicsértessék a Jézus Krisztus).
• A ministráns, amíg a sekrestyében tartózkodik, érezze kötelességének a szent helyhez méltó viselkedést: fegyelmezetten viselkedjen, főképp ne civakodjon társaival.
• A ministráns lelkiség megköveteli, hogy a ministráns kellőképpen előkészüljön a szentmisén való részvételre és a szent szolgálatra.
• A szolgálatok megbeszélésének a helye a sekrestye: ez a szentmise előtt történik, és nem a szentmise közben az oltárnál. A szentélybe való kilépés előtt mindenkinek ismernie kell a feladatát (kik fognak olvasni, ki megy perselyezni, ki csenget stb.). Mindez veszekedés, vagy huzakodás nélkül történjen.
• A ministráns figyelmét a templom, a szentmise foglalja le, anélkül, hogy a templom közösségét szemlélné, jobbra-balra vagy másfelé bámulva.
• A szentmise alatt kerüljön minden fölösleges mozgást, sétálást, hogy ne zavarja a hívek figyelmét, áhítatát.
• Szolgálatvégzés közben lassan és kimérten járjon. Nem illik az oltár előtt szaladgálni.
• A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen mondjuk az imát, kapcsolódjunk be az énekekbe, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, az olvasmányokat.

 

Szolgálatvégzés

 

• Az olvasmány és a szentlecke felolvasása kitüntető feladat a ministráns számára.
• Akik olvasnak, figyeljenek arra, hogy a szentmise kezdete előtt legyen idejük az olvasmányok átnézésére, hogy olvasás közben ne akadozzanak. Fontos tudni, hogy a közösség előtt történő olvasás mindig különös felkészültséget igényel, mivel mindenki az olvasmányra figyel, és a szentmise rovására menne, ha a ministráns felkészülés nélkül olvasna. A ministráns szépen, érthetően, tagoltan és hangsúlyozva olvasson.
• Kellő gyakorlattal és alázattal rendelkező ministráns nem utasít vissza semmilyen szolgálatot, kivéve, ha valami miatt akadályoztatva van.
• A nagyobb ministránsok segítnek a kicsiknek a beöltözésnél, segítenek a feladatok megbeszélésénél.
• Indulás előtt csendben mindenki beáll a sorba, a neki illő helyre. Közösen elmondják a szentmise előtti ministráns-imádságot.
• A kivonulásnál vigyázzanak a sor egyenességére. Mindenkinek tudnia kell, hogy hol a helye, és ne taszigálják egymást jobbra vagy balra.
• Az oltár előtt minden mozzanatból tűnjön ki a méltóságteljes magatartás, mivel a jó Istennek szolgál a miséző pappal együtt.
• Testtartásuk legyen mindig egyenes, akár állnak, ülnek, vagy éppen térdelnek. Tiszteletlenség úgy Istennel, mint a hívekkel szemben, amikor egy ministráns hajtott háttal, lelógó karral áll, vagy a lábára könyökölve ül a szentélyben.

 

Szentmise után a sekrestyében

 

• A ministráns-imádság elmondásával még nincs vége a szolgálatnak.
• A liturgikus ruhákat mindenki úgy hagyja, ahogyan találni szeretné a szentmise előtt. Ministrálás után a ruhákat mindenki akassza vállfára és tegye a helyére. Így biztos rendben találja, amikor legközelebb szüksége lesz rá.
• Miután rendbe tették ruháikat, köszönnek a sekrestyében lévőknek (Dicsértessék a Jézus Krisztus), és szorgosan haza igyekeznek családjukba.

 

 

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet