A feldíszített karácsonyfa Jézus Krisztus jelenléte nélkül csak fenyőfa – Felföldi László atya, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetőjének karácsonyi üzenete

“Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek:
Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr.
Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.”
Lk 2,11

Azért ünnepeljük családtagunk, barátunk születésnapját, mert örülünk a születésének, hogy Ő van nekünk és tőle gazdagabb az életünk, vele boldogabbak vagyunk – írja karácsonyi köszöntőjében Felföldi László püspöki helynök atya, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetője. A karácsony Jézus születésnapja, aki mindenkit meghív az ünnepre, de csak azok ünnepelnek, köszöntik és örülnek az Ő születésének, akik elfogadják szeretetét, életünket kísérő, segítő jelenlétét. A helynök atya szerint a karácsonynak hármas üzenete van.

Első üzenet: találkozunk az ünnep titkával. A keresztény kultúrában ma ez az egyetlen ünnep, amelyet minden ember, minden család igyekszik megtartani, tartalommal megtölteni. Az emberről sok mindent elárul, hogy hogyan és mit ünnepel. Az ünnepet és az ünneplést is tanulnunk kell: az életünkkel együtt alakul, formálódik. Rendkívül fontos, hogy helyet kapjanak benne a hagyomány megtartó erői és az élet hozta új lehetőségek, amelyek gazdagítják, emberibbé teszik ünnepeinket. Az ünnep nem azonos a munkaszüneti nappal, vagy a hosszú hétvégékkel. Mindig a szeretetet ünnepeljük, mert szeretet nélkül nincs ünnep. Akit ünneplünk, az Ő szeretetéért, jóságáért mondunk köszönetet, és megerősítjük a vele való kapcsolatunkat, hogy a jövőben is ebben a szeretetben élhessünk.

Második üzenet: találkozunk a családdal. Különösen fontos az ünnep egy család életében. A szeretet első és végső élménye a családhoz köt. Minél mélyebb, őszintébb, megkomponáltabb egy család ünnepe, annál erősebb a belső egysége, összetartó és megtartó ereje. Ezért érdemes ilyenkor különösen megvizsgálni saját családi ünnepeinket, és mindent megtenni, hogy azok egyre valóságosabbak, megerősítőek legyenek.

Harmadik üzenet: találkozunk Jézus Krisztussal. A világ keresztényei, mint egy nagy család karácsonykor, Jézus születését ünnepelve, a keresztény szeretet, közösség születését is ünneplik, hisz mindezt Jézustól kaptuk, kapjuk. Megerősítjük kapcsolatunkat Vele és egymással, hogy az embert és a világot egyedül formálni képes szeretetet jól éljük meg és tudjuk azt ajándékozni testvéreinknek életünkön, szavainkon, tetteinken keresztül.

 „Karácsonynak csak egyféle jelentése van, az Jézus születésének az ünnepe. Ekkor csak Őt lehet ünnepelni, mert az ünnep róla szól, különben üres marad az ünnepünk. Ezt az ünnepet az ajándékozás is kifejezi. Az ajándék bennünket jelképez, amelynek az az üzenete, hogy a szeretett személy életében én szeretnénk lenni az élet igazi ajándéka. Isten az első ilyen nagy ajándékozó, amikor Jézus Krisztusban önmagát ajándékozza nekünk. Ha nem azt ünnepeljük, ami valójában történt, akkor az egész csak komédia. A feldíszített karácsonyfa Jézus Krisztus jelenléte nélkül csak fenyőfa.”
(Guido Reni: A pásztorok imádása)

Isten és a felebaráti szeretetnek életet adó, újjáteremtő örömével kívánok az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet honlapja nevében minden embertársamnak az életét gazdagító, szép karácsonyi ünnepet.

Nyíregyháza, 2017. december 24.

Felföldi László
püspöki helynök,
az ELI intézetvezetője