Az elsőáldozásra készülő gyermekeket várják Debrecenbe

Az 52. Eucharisztikus Kongresszusra történő egyházmegyei felkészülés jegyében nagy szeretettel várják a leendő elsőáldozókat 2019. február  2-án a debreceni Megtestesülés Templomba egy rendhagyó, gyermekközpontú közös készületre. Jöhetnek barátok, testvérek is, akik szívesen részt vesznek egy imádsággal keretezett izgalmas előadáson. A tanúságtevő előadó Elek László jezsuita atya, miskolci iskolalelkész lesz.

 

Elek László atyáról a jezsuiták honlapján olvasható, hogy 2003-tól az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kötelékében volt papnövendék  először Esztergomban, majd Rómában, a Pápai Római Nagyszemináriumban. Már kitűzték a diakónusszentelés időpontját, amikor felvételét kérte a jezsuita rendbe.

Így emlékszik vissza: „Meglepően erősen támadt rám a gondolat, de én jó mélyre elpakoltam. Mondván, a járt utat holmi hirtelen jött képzelgés miatt ugyan el nem hagyom. Aztán megpördült a világ, s Igent mondtam végre a hívásra. S ezzel megváltozott minden. Azóta röpködök abban az örömben, amit az Úr ajándékozott nekem. Minden könnyebb lett. Eddig is volt íze az imának, de nem így.”

 

A rendezvényre jelentkezni Tóth László atyánál, a Megtestesülés Plébánia plébánosánál lehet a laciatya@gmail.com címen. Érdeklődni Jakab Zsuzsa hitoktatónál a jzsuzsanna7@gmail.com címen lehet.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet