Debrecenben is elkezdődött a szentségimádás iskolája

A szentségimádás iskolájának első alkalmát február 16-án, pénteken tartotta Tokodi László domonkos szerzetes a Szent László domonkos templomban.

A szentségimádás iskolája tizenkét előadását péntekenként rendezik, keresztúttal és szentmisével kezdődik. Az előadásokat minden alkalommal más-más lelkipásztor fogja tartani, köztük Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Bosák Nándor nyugalmazott püspök.

„Jézus az, aki velünk akar találkozni, óriási vágy él benne, hogy a találkozás mindannyiunkkal megtörténjen – vezette be előadását Tokodi László –, sokkal jobban vágyik ránk, mint mi őrá.”

„A szentmisében átlényegülésnek hívjuk, amikor már nemcsak egy darab kenyér és a borral teli kehely, hanem Krisztus teste és vére van jelen, ő maga. Ezt csak hittel tudjuk megközelíteni. Ha a szemünkre és más érzékünkre hagyatkozunk, akkor elveszünk. Csak a hit vezethet bennünket odáig, hogy megbízunk Jézus Krisztusban, elhisszük, hogy igazat mond arról, valóban ő van jelen. Ez az átváltoztatás titok, de nem olyan, amiről nem szabad beszélni, hanem amit hirdetni kell mindenkinek” – biztatott a lelkipásztor.

„A szentségimádás nem egy technika, jógagyakorlat, amely, ha követem az utasításokat, sikerülni fog, hanem találkozás egy személlyel – hangsúlyozta Tokodi László. – Nyitott szívvel kell ott lennem.” Szent II. János Pál pápa, aki hosszú órákat töltött el Krisztus előtt, így fogalmazott: „Jó nála lenni, a keblére hajolni, mint a szeretett tanítvány. Érezni szívének végtelen szeretetét. Hosszasan elidőzünk lelki társalgásban, csendes imádásban szeretetünket kifejezve a legszentebb szentségben jelen lévő Krisztussal. Hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt, és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam.”

„Legfontosabb, hogy felfogjuk, jelen van Jézus – folytatta Tokodi László. – Testemmel is hozzájárulhatunk az imádáshoz, letérdelhetek. Viszont ha akadályoz abban, hogy Jézusra figyeljek, akkor nyugodtan leülhetek, mert Jézus sokkal fontosabb, mint a térdem. Találkozom és kifejezem szeretetem a leghatalmasabb, végtelen Istennel, én mint teremtett lénye, de mégis jó barátja, gyermeke. Többféle módon vehetek részt ebben a találkozásban. A csendes szentségimádás alatt megtapasztalhatom, milyen Jézussal lenni. Lehet, úgy érzem, hogy nem sikerül, mert nem ezt vártam, de mégis valóságos lesz a találkozás. Imádkozhatok is, de arra figyeljek, mit mond nekem Jézus. Jézus így szól hozzám: »Maradj csendben, mert szeretnék hozzád szólni. Ne te akarj közeledni, hanem hagyd, hogy közeledjek feléd, hogy nézhessek rád, szólhassak hozzád, hogy ölelhesselek téged.«”

„Hagyjuk, hogy Isten cselekedjen. Amikor azt mondjuk, nem tudjuk megtalálni Istent, csalódunk és távolinak tűnik számunkra, akkor tulajdonképpen arra gondolunk, hogy nem érezzük a jelenlétét. Sokan nem tesznek különbséget Isten és isten-érzés között, a hit és a hit-érzés között. Ez nagy hiba. Ezek az emberek azt gondolják, ha nem érzik az Istent, akkor nincsenek az Ő jelenlétében. Ez tudatlanságot mutat. Akár érezzük, akár nem, itt van az Oltáriszentségben. Kis Szent Teréz szerint a szülők akkor is szeretik a gyermeküket, amikor az alszik. Tehát ha nem érzünk semmit, az Isten akkor is szeretni fog bennünket. Fejezd ki a szeretetedet Isten felé. Szeresd Jézust, öleld át és hagyd, hogy ezt Ő is megtegye. Engedd, hogy szóljon hozzád. Legyen ez találkozás Istennel. Ne csukd be a szemed, ne hajtsd le a fejed, találkozzon a tekinteted Jézus tekintetével” – zárta gondolatait Tokodi László OP.

A következő előadást február 23-án Gorski Jacek plébános tartja.

Forrás: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye