Kett-féle reformpedagógia továbbképzés hitoktatóknak

Egyházmegyénk hitoktatói számára tartanak továbbképzést az ún. Kett-féle reformpedagógiai módszerről 2019. április 5-én és 6-án két helyszínen. A Franz Kett, német reformpedagógus által kidolgozott pedagógia a keresztény istenképre és emberképre épül, melynek középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él, talál magára és fedezi fel az Isten adta élet értelmét. A sajátos pedagógiai módszerrel Sipos Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanára ismerteti meg egyházmegyénk hitoktatóit. A szakmai napra jelentkezni 2019. április 1-ig lehet!

A Kett-féle reformpedagógia keresztény emberképre épít, akinek a személyiség egyszerre földi, ugyanakkor ég felé vágyó. Franz Kett nevelési elveiben hangsúlyos szerepet kap a hármas irányultságú kapcsolatok kialakítása: az ember szeretetkapcsolatban áll Istennel, az embertársakkal és saját magával, ahogyan ezt a két nagy parancsolatban Jézus is kéri tőlünk.

 

 

A módszer pedagógiája a közösségi létre, az élet értelmének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel. Leglátványosabb eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet és lehetőséget ad az elmélyült munkára. A színes, látványos alkotások önmagukban is szépek, de mögöttük nagyon tudatos valláspedagógiai tartalom áll.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet