Lektoravatás az egyházmegyei akolitus találkozón

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgálatot teljesítő mintegy 80 akolitus gyűlt össze éves találkozóra február 3-án, szombaton az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben, Nyíregyházán.

A megjelent világi szolgálattevőket Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntötte, majd Felföldi László helynök, az ELI igazgatója ismertette a hatályba lépő új változtatásokat. A 2020-ban hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről és az ünnepségsorozat tervezett programjáról Törő András püspöki titkár tartott előadást. A találkozó kiemelt eseményeként a püspök atya szentmisét mutatott be a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, ahol ünnepélyes külsőségek között 13 lektort is avatott:

„Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást,
hirdesd hűségesen Isten igéjét,
hogy egyre jobban életté váljék
az emberek szívében.”

A lektoravatás során az akolitus jelöltek különleges megbízást kapnak az Egyháztól Isten igéjének hirdetésére és a hit ápolására. A lektor feladata elsősorban a liturgiákon való felolvasás, a gyermekek és felnőttek hitre nevelése, továbbá felkészítése a szentségek méltó felvételére. Kétéves képzés során készülnek fel a szolgálatra, ahol liturgikus, biblikus, egyháztani, plébániai és lelkiségi oktatásban részesülnek.

 

A lektoravatás után Palánki Ferenc megszentelte az akolitusi jelvényeket, melyeket az egyházmegye szolgálatában álló akolitusok egységesen viselnek majd liturgikus ruházatukon. A találkozó közös agapéval zárult.

 

Bordás Attila