Papszentelés a Szent Anna-székesegyházban június 23-án

Papszentelést ünneplünk egyházmegyénkben, amikor két kispapot, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban szolgáló Németh István diakónust, Dobai Barna Ottó, Kisvárdán szolgáló diakónust áldozópappá, Sziklai Dávidot, az egri Érseki Papnevelő Intézet V. évfolyamos papnövendékét diakónussá szenteli Palánki Ferenc megyéspüspök 2018. június 23-án a 10 órakor kezdődő ünnepi szertartáson Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban.

Németh István

Dobai Barna Ottó

Sziklai Dávid

A papszentelés az egyházi rend második fokozatának kiszolgáltatása, amely által a fölszentelt személy hatalmat kap az áldozópapi tisztség betöltésére.

A szertartáson a kispapok fogadalmat tesznek, hogy szolgálatukat teljes egészében Isten akarata szerinti odaadással fogják végezni, illetve engedelmességet ígérnek a megyés főpásztornak és rendi elöljáróiknak. Miközben Isten oltára előtt alázattal földre borulnak, a papság és a hívek a Mindenszentek litániájával imádkoznak értük, a Szentlélek kegyelmét kérve papi hivatásukhoz.

A kézrátétel és a felszentelő imádság révén teljesedik be a felszentelés, és ölthetik magukra az ünnepi miseruhát, majd kezeiket a szent olajjal megkenve, a püspök jelképesen átadja nekik a kenyeret és a borral telt kelyhet. Végül békecsókkal zárul a szentelési szertartás, amely jelképes kifejezése annak, hogy a közösség befogadja az új paptestvéreket. A szentmise szertartásában a frissen felszenteltek ezután már áldozópapi megbízatással folytatják a szolgálatukat.

@ Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet