Személyi, területi és szervezeti változások egyházmegyénkben 2018. augusztus 1-től

Palánki Ferenc megyéspüspök a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2018. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi, területi és szervezeti változásokat rendelte el:

Újmisések:
Dobai Barna Ottó
újmisés a rakamazi Szent István Király Plébániára kap kápláni kinevezést.
Németh István újmisés négy év tanulmányi szabadságot kezd Rómában. 

Káplánok:
Markovics Balázs a székesegyházi főplébániára kap kápláni kinevezést és hitoktatói megbízást a Svetits Intézetbe.
Mészáros Zsolt Kisvárdán a Szent Péter és Pál Plébánián folytatja kápláni szolgálatát.

Plébániai kormányzók:
Nagy Zsolt káplán plébániai kormányzói kinevezést kapott a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébániára.
Eiben Tamást felmentették a Szent László Katolikus Szakkollégium igazgatói és egyetemi lelkészi, valamint a nyírábrányi          kisegítő lelkészi megbízatásából, és kinevezték plébániai kormányzóvá a nyíracsádi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániára. Plébániájához tartozik Fülöp társegyházközség, Nyírmártonfalva és Vámospércs filia, Bánháza és Nyíracsád-Asszonyrész misézőhely.

Plébános:
Tapasztó János — tekintettel egészségi állapotára — plébánosi megbízatása a továbbiakban a nyírábrányi és a budaábrányi hívek lelkipásztori ellátására vonatkozik. A nyírábrányi plébániától elcsatolták Fülöp társegyházközséget, Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Vámospércs filiát, Bánháza és Nyíracsád-Asszonyrész misézőhelyet.

Kinevezés szakollégiumi igazgatóvá és egyetemi lelkésszé:
Törő András püspöki titkárt titkári megbízatását és szakkollégiumi koordinátori beosztását érintetlenül hagyva, kinevezték a Szent László Római Katolikus Szakkollégium igazgatójává és a Debreceni Egyetem egyetemi lelkészévé.

Betegszabadságolás:
Lupsa Tamás plébános és Reznek Ádám káplán 2018. augusztus 1-től betegszabadságát tölti.

Kelt: Debrecen, 2018. június 25.