Táncmeditációs lelkinapot szervezünk hitoktatóknak

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló hitoktatóknak szervez lelkinapot a Lelkipásztori Intézet február 9-én, Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániáján. A Csókási Anna RSCJ nővér, teológus, hittanár, lelkigondozó által vezetett program különlegessége, hogy tematikája táncmeditációra épül.

 

A Szent Szív Társaság tagjai, avagy a Sacré Coeur nővérek élik és tanítják is ezt az első látásra talán furcsának tűnő imaformát, melynek során nem megváltozott tudatállapotot akarnak elérni a táncmeditációval, hanem azt szeretnék, hogy a test és a lélek kapcsolódjon egymáshoz, és a résztvevők minél inkább megnyíljanak Isten jelenlétére.  

 

„Körtáncokat járunk, és a kör közepén elhelyezkedő gyertya Krisztust jelenti, aki köré az életünket építjük, feléje haladunk, vele akarunk találkozni. Lüktetése van ennek: hol közelebb vagyunk, hol pedig távolabb” – mondta el az Új Ember folyóirat egy korábbi lapszámában Csókási Anna nővér.

 

S annak, ahogyan a kör mozog, ugyanaz a „metruma”, mint a lélegzetvételnek, így a táncolók voltaképp az életet jelenítik meg. Egymás kezét fogva pedig azt is megérezhetik, hogy nincsenek egyedül: mások tartják őket, és ők is tartanak másokat.

 

A Szent Ignác-i lelkiségű nemzetközi Szent Szív Társasághoz tartozást jelző RSCJ rövidítés jelentése: religieuse du Sacré Coeur de Jésus, vagyis Jézus Szent Szívének szerzetesnője. Magyarországon jelenleg Budapesten működik közösségük.

 

A lelkinapon részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, melynek határideje február 4. Jelentkezni a hitoktatasiiroda@dnyem.hu címen lehet.

 

Fotó: martineum.hu

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet